AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

İletişim Bilgileri


Adres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Maden Fak., Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 34469 Maslak-İstanbul
Oda No E-505
Telefon +902122856162
Web Adresi https://www.researchgate.net/profile/Cengiz_Zabci2
E-posta

Çalışma Alanları


Aktif Tektonik, Deprem Jeolojisi, Neotektonik, Saha Jeolojisi, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Jeolojik kayma hızı ve yamulma döngüsü
- Kuzey Anadolu Fayı'nın mekansal ve zamansal davranış özellikleri
- Anadolu scholle'sinin iç deformasyonu
- Kıtasal doğrultu atımlı faylar

Eğitim


Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, 2003
Y. Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 2005
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 2012