DUYURULAR

 • "International Relations from the Global South" kitabı yayımlandı.

  8.06.2020 16:49:53
 • Making War, Making Sense? Debating Jens Bartelson’s War in International Thought

  1.10.2019 19:37:57
 • Uluslararası İlişkiler Birliği Teori Bölümü Başkanı İTÜ’den

  Dr. Öğr. Üyesi Aslı Çalkıvik, 4-7 Nisan 2018 tarihleri arasında San Francisco’da gerçekleştirilen ISA Konferansları sırasında Teori Bölümü Başkanlığı görevini devraldı. Akademisyenimiz 27-30 Mart 2019’da Toronto’da düzenlenecek olan yıllık kongrenin Teori Dalı Programı’nı koordine edecek.

  http://www.itu.edu.tr/haberler/2018/04/25/uluslararasi-iliskiler-birligi-teori-bolumu-baskani-ituden

  11.05.2018 14:32:22
 • AP Söyleşileri: E. Aslı Çalkıvik: "COVID-19 Salgını, Uluslararası Barış ve Güvenlik"

  Alternatif Politika Söyleyişilerinin ilkinde Dr. Öğretim Üyesi Emine Aslı Çalkıvik ile "COVID-19 Salgını, Uluslararası Barış ve Güvenlik" üzerine konuştuk.


  9.03.2021 14:02:35
 • Çağdaş Siyaset Teorisi kitabı yayımlandı.

  ağdaş Siyaset Teorisi, siyaset teorisinin güncel durumunu konu ediniyor. Kitap, siyasete ilişkin teorik ve felsefi araştırma ve çalışmaların son yirmi-otuz yıldaki görünümünü tespit ederek incelerken, bunu çağdaş siyasal düşüncenin, belli başlı teori ve yaklaşımlar, kavram ve konularla sorun ve tartışmalarını odağına alarak yapıyor. Günümüzde siyasal uygulama, fikir, anlayış, tutum ve düşüncelerin, hangi kavramsal/analitik çerçeveler ve teorik/felsefi açıklamalar ve yorumlar aracılığıyla bilimsel araştırmaya tabi tutulduğuna odaklanıyor. Siyaset teorisi disiplininin araştırma konuları, belli başlı meseleleri, çalışma yöntemleri gibi başlıklardaki tartışma, birikim ve literatürü gözden geçirerek soruşturuyor.

  Muhammed A. Ağcan’ın derlediği kitabın ilk kısmında günümüzde siyaset teorisindeki ana felsefi yönelimleri ve düşünce hatlarını temsil eden liberalizm, komüniteryanizm, postyapısalcılık, eleştirel teori ve postmarksizme yer veriliyor. İkinci kısım, demokrasi, vatandaşlık, adalet, toplumsal cinsiyet ve ideoloji gibi siyaset teorisinin anahtar kavramlarıyla önemli konu başlıklarını içeriyor. Üçüncü kısım ise siyaset teorisinin çağdaş araştırma gündemini oluşturan bir dizi sorunsal ve tartışmayı ele alıyor ve cumhuriyetçilik, kozmopolitanizm, karşılaştırmalı siyaset teorisi ve popülizm bölümlerinden oluşuyor.

  Çağdaş Siyaset Teorisi, siyaset bilimciler, akademisyenler, öğrenciler ve siyaset teorisindeki tartışmaları derinlemesine takip etmek isteyen tüm okurlar için güncel bir başvuru kaynağı.

  ağdaş Siyaset Teorisi, siyaset teorisinin güncel durumunu konu ediniyor. Kitap, siyasete ilişkin teorik ve felsefi araştırma ve çalışmaların son yirmi-otuz yıldaki görünümünü tespit ederek incelerken, bunu çağdaş siyasal düşüncenin, belli başlı teori ve yaklaşımlar, kavram ve konularla sorun ve tartışmalarını odağına alarak yapıyor. Günümüzde siyasal uygulama, fikir, anlayış, tutum ve düşüncelerin, hangi kavramsal/analitik çerçeveler ve teorik/felsefi açıklamalar ve yorumlar aracılığıyla bilimsel araştırmaya tabi tutulduğuna odaklanıyor. Siyaset teorisi disiplininin araştırma konuları, belli başlı meseleleri, çalışma yöntemleri gibi başlıklardaki tartışma, birikim ve literatürü gözden geçirerek soruşturuyor.

  Muhammed A. Ağcan

  16.04.2022 19:31:31
123