HAKKINDA

Ahmet Duran, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Matematik lisans ve yüksek lisans, University of Delaware’den Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri yüksek lisans, University of Pittsburgh’dan Matematik yüksek lisans ve doktora diploması aldı. 2006’da doktorasını tamamladıktan sonra, University of Michigan-Ann Arbor Matematik Bölümü'nde dört yıl Assistant Professor olarak araştırma yaptı ve lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne katılan Ahmet Duran, Kasım 2020'den beri Profesör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Uygulamalı matematik, diferansiyel denklemler ve sayısal analiz konularındaki araştırmaları, Journal of Computational and Applied Mathematics, Applied Mathematics Letters, Journal of Supercomputing, Optimization Methods & Software, Numerical Functional Analysis and Optimization, Quantitative Finance, SIAM Linear Algebra ve diğerlerinde yayımlanan 30 civarında makaleyle literatüre katkı sağladı. Dergi makalelerinden biri 2010 yılında Quantitative Finance dergisince risk konusunda anahtar makale seçildi.

Doğrusal olmayan varlık akış diferansiyel denklemleri, doğrusal olmayan kaynak terimli ısı denklemleri, Heston volatilite stokastik diferansiyel denklemleri, Black-Scholes kısmi diferansiyel denklemi, Navier-Stokes denklemleri, “black-oil” denklemleri, ve manyetik-hidrodinamik denklemleri çalıştığı önemli diferansiyel denklemlerdendir.   

ABD’de “National Science Foundation (NSF)” ve Nobel Ekonomi ödülü alan Prof. Vernon Smith tarafından kurulan “International Foundation for Research in Experimental Economics” tarafından fonlanan projelerde araştırmacı olarak çalıştı. Doçent unvanı aldıktan sonra, İTÜ’de Avrupa Birliği ve uluslararası firmalarca desteklenen çeşitli araştırma projeleri yürüttü.   

Matematiksel finansta aşırı tepki davranışları ve doğrusal olmayan varlık akış diferansiyel denklemlerinde parametre optimizasyonu hakkında doktora tezi yazdı. Bundan başka, doğrusal olmayan kaynak terimli ısı denklemlerinin çözümlerinin çeşitli asimptotik davranışı hakkında yazdığı yüksek lisans tezi vardır.   

2006'da tamamladığı doktora tezi ve 2007'de (G. Caginalp ile yazdığı) Quantitative Finance'de yayımlanan "Aşırı tepki elmasları: Önemli fiyat değişimleri için öncüler ve artçılar" (Overraection diamonds) makalesi ile Hesaplamalı Davranışsal Finansın öncülerindendir. Varlık fiyat dinamiklerini ve davranışsal sapmaları değer tespitiyle birlikte anlamak için matematiksel modeller, diferansiyel denklemler, parametre optimizasyonu ve istatistiksel yöntemler kullanılmaktadır. Çalışmaları birçok nitelikli atıf aldı. Bunlardan birisi, Ramiah, Xu ve Moosa tarafından "International Review of Financial Analysis-Elsevier, 2015" dergisinde yayımlanan makale olup, hesapmalı davranışsal finans bilimdalının ortaya çıkışına şahit olduklarını yazdı ve "Duran ve Caginalp, 2007" makalesini örnek gösterdiler. 

Diferansiyel Denklemler, Stokastik Diferansiyel Denklemler, Stokastik Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri, Finans Matematiği ve Hesaplamalı Finans gibi dersler, University of Michigan-Ann Arbor ve İTÜ’de lisans ve lisansüstü programlarda anlattığı dersler arasındadır. İTÜ’de yetiştirdiği lisansüstü öğrencilerden, tezini tamamlayan 3 doktora öğrencisi ve tez çalışmasına devam eden 1 doktora öğrencisi vardır.&a

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 • İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Mühendisliği, Maslak Kampüsü
 • 2020
  PROFESÖRİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİMATEMATİK BÖLÜMÜ2020 / -
 • 2014
  Yönetim Kurulu ÜyeliğiİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ2014 / 2015
 • 2012
  Dekan YardımcısıİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ2012 / 2013
 • 2012
  Lisansüstü Program Yürütme Kurulu ÜyesiİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ2012 / 2015
 • 2012
  Doktora Yeterlik KomitesiÜyesiİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ2012 / 2015
 • 2012
  Akademik Danışma Kurulu ÜyesiİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ2012 / 2017
 • 2012
  DOÇENTİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİMATEMATİK BÖLÜMÜ2012 / 2020
 • 2011
  Bölüm Başkan YardımcısıİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ2011 / 2012
 • 2010
  YARDIMCI DOÇENTİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİMATEMATİK BÖLÜMÜ2010 / 2012
 • 2006
  YARDIMCI DOÇENTUniversity of MichiganMathematics2006 / 2010
 • 2003
  DoktoraUniversity of Pittsburgh2003 / 2006
 • 2003
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİUniversity of PittsburghMathematics2003 / 2006
 • 2001
  Yüksek LisansUniversity of Delaware2001 / 2003
 • 2001
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİUniversity of DelawareComputer & Information Sciences2001 / 2003
 • 2000
  Yüksek LisansUniversity of Pittsburgh2000 / 2001
 • 2000
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİUniversity of PittsburghMathematics2000 / 2001
 • 1997
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİDİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.)TÜBİTAK1997 / 2000
 • 1995
  Yüksek LisansORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİMATEMATİK (YL) (TEZLİ)1995 / 1998
 • 1995
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİMATEMATİK BÖLÜMÜ1995 / 1997
 • 1990
  LisansORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİMATEMATİK BÖLÜMÜ1990 / 1995