PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu proje çalışması kapsamında HTV ve RTV silikon yalıtkanları dikkate alınmıştır. Silikon içerisindeki katkı maddelerinin türünün, parcacık boyutunun ve oranının silikon yalıtkanının elektriksel, ısıl performansına ve ömrüne etkileri deneysel olarak incelenmiştir. İncelemelerde ATH katkılı, silika katkılı ve katkısız deney numuneleri kullanılmıştır. Deneysel çalışmalar iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada numunelerin iz-erezyon performansları eğik-düzlem deneyleri yardımı ile incelenmiştir. Bu deneylerde, katkı türüne ve katkı oranına bağlı olarak, numunelerin iz-erezyon dayanımları ve sıcaklık performasları 3.5 kV ve 4.5 kV deney gerilimleri için belirlenmiştir. İkinci aşamada, numunelerin ömürleri ile ilgili bilgi veren hidrofobik özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla, numunelerin hidrofobik özellikleri tuzlu-sis ve dinamik damla deneyleri yardımı ile belirlenmiştir. Numunelerin tuzlu-sis deneyleri, işletmede kullanılan izolatör yapısında üretilen deney numuneleri ile yapılmıştır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Ağartma aktivatörleri peroksit H2O2 ile reaksiyona girerek kinetik olarak daha aktif ve yüksek oksidasyon potansiyeline sahip perasitleri oluşturan ve düşük sıcaklıkta ılıman koşullar altında etkili bir ağartma sağlayan bileşiklerdir Oluşan perasit pamuktaki renkli yabancı maddeleri okside ederek kumaşın ağartılmasını sağlamaktadır Perasitler konvansiyonel ağartma işlemine göre daha düşük sıcaklıklarda hidrojen peroksitin tek başına yaptığı ağartmadan daha etkili bir ağartma yapma gücüne sahiptir Yün lifi sıcak alkali koşullarda zarar görmeye meyilli olduğundan yün ve yün karışımları gibi hassas bileşen içeren lif karışımlarının ağartılmasında aktivatörlerin kullanımı fayda sağlayabilmektedir Proje çalışması kapsamında peroksit ağartma aktivatörlerinin yünlü mamullerin ağartma prosesinin optimizasyonunda kullanımı araştırılacaktır