PROJELER

Konu

Boundary Spanners Development Programme

Konu

Geleneksel pazarlamada egemen olan ürün odaklı mantık tüketicileri yalnızca satın alma yapan değil, işletmeyle etkileşim kurarak birlikte değer üreten bireyler olarak benimseyen hizmet odaklı mantığa dönüşmüştür (Brodie ve diğ., 2011). Tüketicilerin pazarlama faaliyetlerine olan etkilerinin güçlenmesini sağlayan bu dönüşüm pazarlamacıların “hatırlanabilir” hizmet deneyimi sağlayamaları ile rekabet avantajı yaratmalarını mümkün kılmaktadır. Deneyimin tüm tüketim sistemlerinin kalbine yerleştirilmesiyle artık deneyim odaklı mantıktan söz etmek mümkündür. Deneyim odaklı mantıkta her ürün ve hizmet, müşterinin memnuniyeti yoluyla değer üretilmesini sağlayabilecek deneyimler olarak kabul edilebilir.Bu araştırmanın temel amacı, özel hastanelerdeki müşteri deneyimi kalitesi, taahhüt, güven ve müşteri katılımı arasındaki ilişkilerin incelenerek farklı bir yaklaşımla gerek akademik gerekse sektörel kazanımlar sağlanmasıdır. Araştırma ”Hastane deneyiminin kritik temas noktaları nelerdir?”, ”Deneyim kalitesi, müşterinin katılımını nasıl etkiler?” ve ”Hangi faktörler, deneyim ve katılım arasındaki ilişkiye aracılık eder?” gibi temel sorular etrafında şekillenmektedir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Kiralanabilecek herhangi bir mağaza yerinin uygunluğunun analizine yönelik bir çok kriterli karar destek sisteminin geliştirilmesi - Burnaz ve Topcu, 2006 (Development of a multiple criteria decision making approach for the evaluation of appropriateness of a possible retail location that can be rented - Burnaz and Topcu, 2006)

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.