PROJELER

Konu

GTTM’de yaptıgımız test, AR-Ge ve egitimfaaliyetlerimiz ile bölgemizdeki firmaların küresel platformdakifaaliyetlerine ve rekabet edebilirligine direk destek saglanmasıhedefiyle, asagıdaki önemli amaçlar öngörülmüstür:a. Ürün Test Kaabiliyetlerimizin Genisletilmesi. ITÜ GTTM’xxninmevcut test kabiliyetlerine, ürün bazında, test kabiliyetieklenmesi ile mevcut kapasite 2-3 kat artırılabilecektir. Bu özelamaçlarda, asagıdaki alanlarda test kabiliyetleriningenisletilmesi hedeflenmistir.i. Özellikle Intermediate Bulk Container (IBC) diye adlandırılanve ülkemizde birçok firma tarafından imal edilen tasımaekipmanlarının tüm belgelendirme testlerinin ülkemizde, testmerkezimizde yapılması saglanarak IBC üretici firmalarınyurtdısına gitmeden ürünlerini GTTM vasıtası ile Türkiye’xxdesertifikalandırabilmeleri amaçlanmıstır.ii. Ürün belgelendirme testlerinde en çok aranan titresimtestlerinin ilavesi ile denizcilik, havacılık ve karayolutasımacılıgındaki sertifikasyon ve ARGE testlerine dahakapsamlı destek verebilir hale gelinecektir.b. Merkezimizde, ana hedef belgelendirme testleri olması ilebirlikte, bölgemizde AR-GE çalısmaları yapan AR-GE Merkezi,Teknopark, Organize Sanayi Bölgesi ve firmaların AR-GEprojelerine ilgisinin artması dolayısıyla, AR-GE projelerindetestlere dayalı destek verilmesi örneklerinin artırılması için,tanıtım faaliyetleri yapılacaktır.c. Test ve ARGE destegi haricinde, gerekli seminer, toplantı vebenzeri aktiviteler yerine getirilerek, diger testlerimizde oldugugibi, yeni test kabiliyetlerinde de uluslararası belgelendirmeyetkisine sahip olmak için çalısma yapılacaktır.d. Örnegini yapmıs oldugumuz egitim faaliyetlerimizin dahaverimli ve özellikle üretici firmalardaki tasarım ve kalite kontrolekiplerinin daha iyi ürün tasarlamalarına katkı yapabilecegiperyodik egitimlerin düzenlenmesine baslanacaktır.e. ITÜ Denizcilik Fakültesi’xxnde halen laboratuvar statüsündebulunan GTTM’xxnin, Uygulama ve Arastırma Merkezi (UYGAR)Merkezi veya benzeri bir resmi hüviyete kavusturularak sektöredaha hızlı tepki verebilen bir statü kazanılması hedeflenmistir

Konu

IMO STCW uluslararası zorunlu denizcilik eğitimleri kapsamında verilen gemi elektriği derslerinde kullanılmak üzere bir gemi elektrik sistemleri simülatörü geliştirilmiştir. Simülatör gemi makine dairesinde elektrik üretim sistemleri (dizel jeneratör gurupları), elektrik üretilmesi esnasında uygulanan kontrol sistemleri ve tripler, elektrik dağıtım sistemleri ve ağı (440VAC, 220VAC ve 24 VDC), ve elektrik tüketicilerinin modellenmesi ve görsel simülasyonunu içermektedir. Jeneratör gurupları uzaktan izleme sistemleri ve operasyonları da yazılıma dahil edilmiştir.

Konu

Gemi makine dairesinde görev alacak adayların eğitimi, gemi makine ve sistemlerine tam olarak adaptasyon süresini azaltmaya yönelikhazırlanmalıdır. Bu eğitimler operasyonel ve yönetim seviyesi eğitimlerini içermektedir. Gemi operasyonel veya yönetim seviyesi eğitimkonularından bazıları vardır ki klasik eğitim yöntemleri olan laboratuvarlar, dershane eğitimleri, ticaret veya eğitim gemisi kullanımıyla verilenuygulamalı eğitimler yetersiz kalmaktadır (Çiçek, İ2003). Özellikle ”Yönetim Seviyesi” olarak tanımlanan yeterliliklerin sağlanması ancak GemiMakine Dairesi Simülatörlerinin (MDS) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği eğitiminde kullanılarak gerçek problemlere dayalı olarak oluşturulanproblemlerin tekrar edilen eğitimlerle sağlanabilmektedir (Cicek vd., 2002 Kluj, S., 2001). Simülatör ortamında eğitim, ders ya da eğitim müfredatı,eğitilenlerin seviyesine göre odaklanabilmektedir. Bu sebepten dolayı MDS’xxlerin kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Dünyadaki deniz kazalarının80’xxinin insan hatasından kaynaklandığı düşünüldüğünde, MDS kullanımı ile eğitim hem denizcilerin eğitimine bundan dolayı da dünya denizgüvenliğine büyük katkı sağlamaktadır.Ülkemizde denizcilik eğitiminde kullanılmak üzere gemi MDS üretimi henüz mevcut değildir. Bu proje, üniversite seviyesinde denizcilik eğitimi veren okulların olduğu ülkemizde MDSlerinin yerli imkânlarla üniversite seviyesinde geliştirilmesinin ilk adımı olarak düşünülebilir.Gemi makine mühendislerinin eğitiminde simülatörlerin kullanılması kaçınılmazdır. Yeni geliştirilecek olan sistem simülasyonlarının dokunmatikekranlar ile çalıştırılabilmesi, modüler olarak geliştirilecek olan kullanıcı arabirimi yazılımların ayrı ayrı ekranlara yansıtılabilmesine olanaksağlanacak ve standartlaşmış mimik panel bazlı simülatör kavramından yeni nesil dokunmatik ekranlı simülatörlere geçiş yapılmış olacaktır.Projedeki ilk hedef sistemlerin modüler olarak geliştirilmesidir. Makine dairesi sistemlerinin çizimleri ile matematiksel modellemesi yapılacak vesimülasyonları geliştirilecektir.Yerli imkanlar ile MDS geliştirilmesi projesi geliştirilen simülatörün eğitimlerde verimli bir şekilde kullanılmasını ve modüler yapıya sahip bir simülatör programı geliştirilerek ileride tam kapsamlı Makine Dairesi Simülatörü geliştirilmesine zemin hazırlamayı hedeflemektedir. Geliştirilecek sistemin ileride güncellemeler ile farklı tipte gemilere adapte edilmesi de hedeflenmektedir.

Konu

Gemi makine dairesindeki 14 ayrı sistem (kompresörler ve basınçlı hava sistemi, balast sistemi ve balast tankları, tatlı su üretim sistemi, vb.) ayrı ayrı modellenerek görsel ve matematik modellemesi ile yazılımları tamamlanmıştır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Denizaltı, suüstü, hava aracı ve benzeri insasız araç platformlarının her birinde kontrol sistemi ve yazılım bulunmaktadır. Bu platformaların yazılımları genelleştirilerek, her bir araç için kullanılabilir özellikte geniş kapsamlı ve akıllı bir yazılım geliştirilmiştir.

Konu

7. Çerçeve Programı Projesi.

Konu

Gemilerde kullanılan çeşitli donanımların testlerini yapabilecek akredite olan test merkezi kurulmuştur.