PROJELER

Konu

Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi’nin gerçekleştirilmesi için Kapasite Geliştirme ve İzleme Projesi kapsamında Ulusal Katkı Niyeti (UKN) hedefinin gerçekleştirilmesi için tüm paydaş kapasitelerinin geliştirilmesi, katkı çerçevesinde yer alan azaltım politikaları etkinliğinin değerlendirilmesi, ortaya çıkacak maliyetlerin belirlenmesi, ulusal katkı hedefine yönelik maliyet etkin politikalarının belirlenmesi, ülkemiz ekonomisine etkilerinin ortaya konulması ve ulusal uyum bildirimi taslağının hazırlanması projenin esasını oluşturmaktadır. Bu kapsamda ulusal bir model kurulup 2030 ve 2050 yıllarına kadar projeksiyonlar oluşturulacaktır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.