PROJELER

Konu

İklim Değişikliği ve ekstrem senaryolar-ulaştırma alanı

Konu

Avrupa Birliği için İklim değişikliğinin ulaştırma sektörüne etkisi Uyumlaştırma

Konu

Arazi kullanımı, ekonomik ve sosyal faaliyetleri belirlerken, oluşan yolculuk talebi, ulaştırma altyapılarının planlama ve performansına etki etmektedir. Şehirler için karmaşık bir problem haline gelen ve yönetilmesi gereken etkileşimin parametreleri mekansal analiz yöntemleri ile belirlenebilir. Bu amaçla, ulaştırma altyapı yatırımı planlanmadan önce ve inşa edilip hizmete sunulduktan sonra zamana bağlı olarak değişen mekansal arazi kullanımı, erişilebilirlik değerleri ve ağ bütünlüğü göstergeleri CBS tabanlı bir modelde analiz edilmiştir. Etkileşim belirlendikten sonra, yıllara bağlı olarak ortaya çıkan desen yardımıyla, karar vericiler için gelecek yılları simüle edebilecek bir sistem tasarlanmıştır. Çalışma bölgesi olarak İstanbul ili Avrupa yakasına bağlı 19 ilçe, bu bölgedeki karayolları ve bu ilçeden geçen önemli bir ulaştırma altyapı yatırımı olan metrobüs hattı seçilmiştir. 1975, 1987, 1997, 2007 ve 2014 yılları arasında gerçekleştirilen ulaştırma altyapı yatırımlarının arazi örtüsü/kullanımına etkisi sayısal olarak belirlenmiş, Cumhuriyetin 100. kuruluş yılı olan 2023 için simülasyon modelleri oluşturulmuştur. Geliştirilen model ve yöntemlerin otomasyonu için Türkçe arayüzler geliştirilmiş ve paydaş kuruluş olan İETT’ye sunulmuştur.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

ZAMAN MEKÂNSAL HARİTALAMA YÖNTEMİ İLE ÜNİVERSİTE YERLEŞKERİNDE DIŞ MEKÂNLARIN KULLANIM SONRASI DEĞERLENDİRMESİ

Konu

Mekansal büyük verinin şehirler için kullanım olanaklarının araştırılmasıdır

Konu

Yüksek eğitim kurumların uluslararasılaşmalarına büyük katkı sağlayacak ülkelerarası hareketliliği geliştirme stratejileri belirlenmektedir

Konu

Yüksek eğitim kurumların uluslararasılaşmalarına büyük katkı sağlayacak ülkelerarası hareketliliği geliştirme stratejileri belirlenmektedir

Konu

Yüksek eğitim kurumların uluslararasılaşmalarına büyük katkı sağlayacak ülkelerarası hareketliliği geliştirme stratejileri belirlenmektedir

Konu

Yüksek eğitim kurumları arasında uluslararası stratejik ortaklıklar geliştirmektir

Konu

Yüksek eğitim kurumları arasında uluslararası stratejik ortaklıklar geliştirmektir

Konu

Yüksek eğitim kurumları arasında uluslararası stratejik ortaklıklar geliştirmektir

Konu

Yüksek eğitim kurumları arasında uluslararası stratejik ortaklıklar geliştirmektir

Konu

Yüksek eğitim kurumların uluslararasılaşmalarına büyük katkı sağlayacak ülkelerarası hareketliliği geliştirme stratejileri belirlenmektedir

Konu

Yüksek eğitim kurumların uluslararasılaşmalarına büyük katkı sağlayacak ülkelerarası hareketliliği geliştirme stratejileri belirlenmektedir

Konu

Gerçek zamanlı tarfik bilgisinin ve hava kirliliği parametrelerinin ölçülebilmesi için mobil bir araç geliştirmek amaçlanmaktadır

Konu

İklim değişikliğinin ulaştırma sektörüne etkisi araştırıldı

Konu

Hiperspektral veriler yardımı ile bağ alanlarının tespiti ve 1200 çeşitli bağ gen kütüphanesinin oluşturulması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Avrupa Birliği Trafik Yönetimi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirldi

Konu

DG Transport DG Information society

Konu

İklim değişikliğinin farklı sektörlere olan ekonomik etkilerinin araştırması gerçekleştirilmişitr

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.