HAKKINDA

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’nda öğreniminden sonra akademik kariyerine Gaziantep Üniversitesi TMDK’da başladı. Yüksek Lisans, sanatta yeterlik ve doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 2000 yılında araştırma için burslu olarak New England Konservatuarı’na (Boston) gönderildi. 2001 yılında bu kez Harvard Üniversitesi’nden burs alarak The Center for Middle Eastern Studies bölümünde misafir öğretim elemanı olarak bulundu. Hem Osmanlı/Türk müziği üzerine dersler verdi hem de araştırmalarına devam etti. Çeşitli müzik topluluklarıyla Berkeley, Harvard ve diğer üniversitelerde konserler verdi. 2004 yılında müzikoloji doçenti oldu. Çalışmalarını tarihsel müzikoloji üzerine yoğunlaştırdı. 2013 yılında Profesör kadrosuna atandı. Kurucularından olduğu Avaze ve Edvar topluluklarında vokal ve kemençe icracısı olarak yer aldı. 2014 yılında İTÜ Osmanlı/Türk Müziği Araştırmaları Grubu’nu (OTMAG) kurdu. Grubuyla beraber, 20. yüzyılın başat aktörlerinden Ali Rifat Çağatay, Rauf Yekta Bey ve Dürrü Turan özel arşivleri üzerine çalışmalar yaptı. OTMAG; tarihsel müzikoloji temelli diğer disiplinlerle (edebiyat, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji vd.) işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı/sözlü sunumlar ve projelerde yer alarak, kendi tarih yazım ekolünü oluşturmayı amaçlamaktadır. Almanya Münster Üniversitesi’nde Corpus Musicae Ottomanicae Merkezi’nin Avrupa Birliği Araştırma Projesinde danışmanlık yapmaktadır. Halen İTÜ TMDK Müzik Teorisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. 

Yayınlar: 2008 yılında Virginia Danielson’ın Mısır’ın Sesi Ümmü Gülsüm Arap Şarkısı ve Yirminci Yüzyılda Mısır Toplumu  çeviri (Cem Ünver ile), 2009’da Abdülbaki Nasır Dede’nin Müzik Yazısı “Tahririye” (Recep Uslu ile), 2012 yılında ise yayınlanan üç kitabı mevcuttur: 18. Yüzyıl Osmanlı/Türk Müziği Çalışmaları, Mûsikî Risâleleri (Ankara Milli Kütüphane, 131 Numaralı Yazma), Yusuf Kırşehri’nin Müzik Teorisi, Itrî İzleri  (Ali Tan ve Recep Uslu ile) Balat, İstanbul. 2017 yılında Musikinin Asri Prensi Ali Rifat Çağatay ve 2018 yılında ise Rauf Yekta Bey’in Musiki Antikaları OTMAG araştırma grubu ürünleridir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 • 90-212-2931300
 • dogrusozn@itu.edu.tr

ÜYELİKLER

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu
  Üye, 2021 - ...
 • 2015
  Anabilim Dalı BaşkanıİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ2015 / 2019
 • 2011
  Bölüm BaşkanıİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ2011 / -
 • 2004
  Konservatuvar Müdür YardımcısıİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ2004 / 2007
 • 2004
  Konservatuvar Müdür YardımcısıİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ2004 / 2007
 • 2004
  Anabilim Dalı BaşkanıİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ2004 / 2007
 • 2004
  DOÇENTİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİMÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ2004 / -
 • 2002
  Bölüm Başkan YardımcısıİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ2002 / 2004
 • 2001
  FellowHarvard University2001 / 2002
 • 2000
  FellowNew England Conservatory2000 / 2001
 • 2000
  FellowNew England Conservatory2000 / 2001
 • 1998
  Bölüm Başkan YardımcısıİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ1998 / 2000
 • 1997
  DoktoraİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİMÜZİK TARİHİ (DR)1997 / 2007
 • 1997
  Yardımcı Doçentİstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı1997 / 2000
 • 1995
  Konservatuvar Müdür YardımcısıGAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ1995 / 1995
 • 1994
  Bölüm BaşkanıGAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ1994 / 1995
 • 1994
  Bölüm BaşkanıGAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ1994 / 1995
 • 1993
  Sanatta YeterlikİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİMÜZİK (DR)1993 / 1997
 • 1993
  Öğretim GörevlisiEge Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı1993 / 1995
 • 1993
  Öğretim GörevlisiGaziantep Üniversitesi Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı1993 / 1995
 • 1990
  Yüksek LisansİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİTÜRK SANAT MÜZİĞİ (YL)1990 / 1993
 • 1990
  Öğretim GörevlisiGAziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı1990 / -
 • 1990
  Araştırma Görevlisiİstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı1990 / 1993
 • 1984
  LisansEGE ÜNİVERSİTESİTÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ1984 / 1989