PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Projemiz, müzik algısının değerlendirildiği sınavlarda ses/mühendislik teknolojisi araçlarının kullanılarak sınavların daha etkin yapılma potansiyelinin araştırılmasına yöneliktir. Ülkemizde çok az çalışılmakla beraber müzik teknolojisi alanının en hızlı gelişen dallarından birisi olan Müzik Bilgi Erişim (music information retrieval, MIR) alanında, ses kayıtlarının otomatik analizi için bir çok yaklaşım geliştirilmiştir. Projemiz, bu alanda geliştirilen teknolojileri kullanarak adayların ses kayıtlarının otomatik analiziyle ölçme-değerlendirme yapma başarısını test etmeyi hedefler.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Arşiv Kataloglaması

Konu

müzikoloji

Konu

Müzik Teknolojisi

Konu

Müzik Teorisi

Konu

Müzikoloji

Konu

Müzikoloji