PROJELER

Konu

Cement based materials such as concrete and mortar are the most widely used man-made materials in the world and have a significant impact on the world economy and environment. Although, Portland Cement (PC) is the most preferred cement type, other cement types are also widely used in different applications. Calcium alumina cement (CAC) is a special cement type, made of different raw materials from those used to manufacture PC and have many superior properties according to PC such as high sulfate resistance and abrasion resistance, high early strength, and resistance to high temperatures. Usage of CAC was very common in some countries especially in the manufacture of precast concrete units up to about 40 years ago. However, some hydration products of CAC are chemically unstable and show a change known as conversion with time and temperature. Increasing the temperature accelerates the conversion of metastable hydrates (CAH10, C2AH8) to stable hydrate (C3AH6). Conversion causes an increase in porosity and a reduction in strength. Therefore, the usage of CAC in structural applications is limited, however, it is highly used in refractory applications and in the production of repair materials. In addition, there has been some efforts by the manufacturers of CAC to re-introduce the structural use of this cement in last 10-15 years and a new CAC standard published and started to be used in Europe at 2006. The addition of SCMs in the production of CAC containing products may change the hydration mechanism of a CAC-SCM system. Especially, some SCMs such as ground granulated blast furnace slags (GGBFS) may cause the formation of stratlingite (C2ASH8) and due to the high stability of this compound, CAC–SCMs blends, do not exhibit strength loss that would reported for pure CAC systems. In addition, using SCMs in the production of cement based materials are also beneficial for both economically and ecologically. Because, most of the used SCMs are industrial wastes and by-products. Thus, it is possible to reduce CO2 emissions in the production of cement or cement based materials. In spite of its superior properties, usage of CAC is controversial especially in structural applications and need to be studied more in order to understand the conversion mechanism and the strength loss in order to use it safely. In the frame of this proposed cooperation we intend to search the effect of supplementary cementious materials such as fly ash, blast furnace slag and silica fume on the hydration mechanism of CAC mortars at different curing temperatures. For this purpose, CAC mortar specimens are going to be prepared using different SCMs and the effect of these SCMs to the strength and heat development of mortars will be investigated.

Konu

Afetler arasında insanlara en geniş çapta zarar veren doğal afet depremdir. Ülkemiz için farklı senaryo depremleri çalışmalarında, depremden kaynaklanan can kayıplarının nedeninin öncelikle bina göçmelerinden kaynaklandığı belirtilmiştir. Bunun neticesinde, ülkemizin mevcut yapı stoğunun depreme dayanıklı hale getirilmesi veya yeni yapılacak yapıların depreme dayanıklı olarak yapılması gereklidir. Böylece, ülkemiz için deprem riskleri azaltılmış veya zararları en aza indirilmiş olacaktır.Taşıyıcı sistemlerde süneklik kapasitesinin varlığı, yani göçme hasarları oluşmadan yapacakları şekil değiştirmeler, deprem etkilerin yapılarda ciddi hasarlar oluşturmasını engeller. Tekstil donatılı çimento esaslı kompozitler eğilme performansları çok iyi sünek taşıyıcı elemanlardır. Tekstil donatılı çimento esaslı kompozit taşıyıcı elemanların kolonlarda kalıcı kalıp sistem olarak uygulanması, deprem sırasında en çok zorlanan taşıyıcı eleman olan kolonların süneklik kapasitelerini artıracaktır. Böylece geleneksel yöntemlerle inşa edilen yapılar için kalıcı kalıp sistemler alternatif oluşturacaktır.İnşaat sektöründe kullanılan ahşap veya çelik geçici kalıplarla yapılan taşıyıcı elemanlar maliyetlidir ve zaman alıcı olması önemli bir eksikliktir. Kullanılacak kompozit kalıcı kalıp sistemler yapıların inşa süresini kısaltacak, maliyetini azaltacak, taşıyıcı sistemlerin dayanım, rijitlik ve süneklik kapasitesini de artıracaktır. Bunun neticesinde yapılar hem uzun ömürlü hem de depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş olacaktır.

Konu

MDF Cements

Konu

MDF Çimentolar

Konu

Lifli betonlar