PROJELER

Konu

Kentsel dönüşüm çağımızın en etkili ve önemli konularından biridir Dünyanın her köşesinde uygulamakta olan kentsel dönüşüm projeleri genel olarak alanda yaşayan insanların hayatını etkilemektedir Bazı projeler geniş bir araştırma ve incelemenin ardından uygulanmaları nedeni ile sakinlerin hayatının bütün boyutlarını kapsamakta bazıları ise başarılı olamamaktadır Mekansal ve sosyal ve kimlik olarak iki bölümde incelenebilen kimlik konusu dönüşüm sürecinde dikkate alınmaması sebebi ile süreçten en fazla etkilenen ve hasar goren hususların başında gelmektedir Günümüzde dönüşen kentsel alanlarda yaşayan düşük ve orta gelirli hanehalkı büyük bir kimlik problemine doğru sürüklenmektedir Çalışmada kentsel dönüşüm süreci ve kimlik konusunu etkileyen ve değiştiren unsurlar incelenecektir

Konu

1950 lerden beri konut yerleşimlerinin son derece olumsuz etkilerine sahne olan İstanbul da gecekondu yerleşimleri İstanbul un kuzeyine doğru plansız büyüyerek yayılmış 1990lı yıllar sonrası ise beklenilen olası deprem riski nedeniyle kent merkezi dışındaki planlı kapalı konut yerleşimlerinin sayısı günümüzde giderek artmıştır Araştırmanın İstanbul un gelecekteki konut gelişimi kentsel konut stoğu kentsel konut yoğunluğu Karadeniz yakınındaki yeşil kuşak ve diğer doğal koruma alanları üzerinde olumsuz etkileri konularına ilişkin literatüre ve bu konuda gelecekte yapılacak çalışmalara katkıda bulunması beklenmektedir Araştırmanın amacı kapalı konut yerleşimlerinin fiziksel mimari ve sosyo ekonomik özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi olası deprem beklentisinin kentlilerin yerleşim tercihlerine etkisinin araştırılarak bu gelişmelerin özellikle Karadeniz kuşağındaki doğal ve yapma çevrede yarattığı olumsuz etkilerinin ortaya konulması bölgede konut yoğunluğunun artması yeşil alan yoğunluğunun azalması konularının ve ortaya çıkan konut alanlarının kent dokusu ile ilişkiler erişilebilirlik yoğunluk mekânsal kalite vb kriterler açısından değerlendirmesidir Yeni kentsel dönüşüm yasasının getirdiği spekülatif değerlendirmeler 3 Köprü 3 Havaalanı ve Kanal İstanbul projeleri gibi unsurlar kentin kuzey bölgesine doğru bu gelişimi hızlandıran konut yoğunluğunun artmasına ve yeşil alan yoğunluğunun azalmasına ve söz konusu tehditlere sebebiyet veren diğer unsurlardır