PROJELER

Konu

Yapay Zeka, Yapay Zeka Teknolojileri

Konu

Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojileri yaşantımızın her alanıyla bütünleşerek dijital dönüşüm olarak adlandırılan süreci ve beraberinde kaçınılmaz olarak yaşadığımız şehirle entegre sistemleri akıllı şehir uygulamalarını, nesnelerin interneti, yapay zeka, sanal ve arttırılmış gerçeklik vb. sistemlerin yaygınlaşmasını da tetiklemiştir. Dijitalleşen şehirlerin dinamiklerini destekleyecek, her şehrin özelinde ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen nesnelerin interneti tabanlı yazılım ve donanımlarla şehre özel entegre sistemlerin tasarımı da mümkün olmaktadır. Bu araştırma projesinde mobil arttırılmış gerçeklik teknolojisi kullanarak bir şehirde rekreasyon amaçlı seyahat eden veya gezen kullanıcının mekânsal zihin haritalamasında ileri teknolojilerin oynadığı rol anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, bir AG uygulaması geliştirilmiş, sistemi kullanan bireylerin mekan algılama ve yön bulmayla ilgili bilişsel süreçleri incelenmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Biliş ve tasarım teknolojileri

Konu

Eğitim

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Görsel işaretlerin etkisi

Konu

Tasarım Araştırma Sanal dünya ve algılama

Konu

Tasarım Araştırma Sanal dünya ve algılama

Konu

İşbirlikli tasarım