PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ortağı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Türkiye’de yürürlükte olan mevzuata göre 2021 yılında pilot proje tesisatları ile uygulanmaya başlanacak LED’li yol aydınlatmalarının tasarımı, performansı, şebekeye olası etkileri konularında bilgi, deneyim ve donanım sahibi olmalarının sağlanması; mevcut mevzuatta eksik olan veya değişiklik gerektiren yol aydınlatması otomasyon uygulamaları için gerekli kontrol tesisat donanım ve stratejilerinin pilot saha uygulamaları ile belirlenmesi; elde edilen sonuçların ülke genelinde değerlendirilmesi ve mevzuat öneri dokümanının oluşturulmasıdır. Tüm Türkiye’deki şehiriçi yollarda kullanılabilecek “ideal akıllı yol aydınlatma sistem modeli”nin önerilmesi projenin temel hedefidir.

Konu

Endüstriyel tip armatür tasarımı

Konu

Yol aydınlatmasında güneş enerjisinin kullanımı

Konu

ISBAK ile birlikte yürütülen projede araç hız bilgilerine göre doğru loşlaştırma senaryolarına karar verebilen akıllı yol aydınlatma sisteminin geliştirilmesi ve İstanbul Kağıthane Cendere yolunda uygulanarak test edilmesi amaçlanmaktadır

Konu

Yüzer ve Arazi Kurulumu Güneş Enerji Santralları

Konu

Yol aydınlatma armatür tasarımı

Konu

Hibrit enerji sistemleri

Konu

Rüzgar enerjisi

Konu

yol aydınlatması

Konu

Yol Aydınlatmas

Konu

Rüzgar enerjisi