PROJELER

Konu

Tarihi tuğlalar kullanılarak oluşturulan numunelerin kayma dayanımının deneysel olarak belirlenmesi konu edilmiştir

Konu

Proje ortaklarının depreme ilişkin deneyimlerini paylaşmayı sağlamak ve laboratuvarlarının alt yapılarını geliştirmek

Konu

7 adet tam ölçekli kolon kiriş birleşim bölgesi imal edilerek yön değiştiren tekrarlı yükleme etkileri altında kirişlerin mesnet kesitlerindeki eğilme kapasitesinin arttırılması planlanmıştır Eğilme kapasitesi yetersiz olarak tasarlanıp üretilen kirişler düşey yük ve deprem etkilerini temsil etmek üzere monoton artan veya yön değiştiren tekrarlı yatay yükler altında deneye tabi tutulmuştur

Konu

Altyapı sistemlerinin deprem güvenliklerinin belirlenmesi ve müdahelesi konu edilmiştir