PROJELER

Konu

Yasal Takip sürecinde borç toplayan avukatlık bürolarının performansının otomatik olarak ölçülmesi ve yeni dosyaların uygun biçimde dağıtılması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Türkiye genelinde eğitim vermekte olan Türkiye eğitim Gönüllüleri Vakfı ile ortak olarak yürütülen proje, gençlerin ve gönüllülerin eğitim sistemine yönelik yenilikçi geri bildirimlerini toplayan ve eğitim içeriğine yenilikler yapılmasınıa imkan veren bir sistem tasarlanmasını konu almaktadır.

Konu

Borş toplama ile görevli ofislerin farklı kriterlere göre ölçümlenmesi ve performans değerlendirmesi.

Konu

Arçelik firmasının ürettiği buzdolabı ürünlerinin kullanılan hammade ve üretim sistemlerine bağlı olarak ortaya çıkan arıza kayıtlarının incelenerek güvenilirlik modellemesinin yapılması ve buna bağlı olarak garanti maliyetlerinin tahminlenmesi amaçlanmaktadır

Konu

Gençlerin eğitiminde kullanılacak müfredatıt sosyal inovasyon kapsamında katılımcı birçimde oluştuurlmasına yönelik bir sistem tasarımı oluşturulması projesidir Proje British Council ve Istanbul Teknik Üniversitesi arasında imzalanan anlaşma ile başlatılmıştır

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

kurumların kişi ve akım performansını analitik ve objektif olarak yönetebilmeleri için kurulan yazılımın analitik yönteminin geliştirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Projenin konusu süreç bazlı kurumsal uygulamalarda farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilen, farklı sistemlere kolaylıkla adapte edilebilen, objektif bir performans ölçme ve değerlendirme sistemi geliştirmektir. Analitik Ağ Süreci (ANP - Analytic Network Process) yöntemi ile kurum veya kuruluştaki bireylerin (call center çalışanları) performansı Veri Zarflama Analizi ile takım, ofis veya benzeri birimlerin (avukatlık bürolarının) etkinliği ölçülmüştür.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.