PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Deplasman Gemileri için HAD yardımı ile yalpa fini tasarlanmış ve bir kontrol algoritması geliştirilmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bölümü tarafından desteklenen bu proje kapsamında sonlu hacimler nümerik yöntemi kullanılarak DTMB 5415 tekne formunun düzenli dalgalardaki düşey hareket, ivmeleri incelenmiştir, bunun sonucunda transfer fonksiyonu grafikleri çıkarılmıştır. Sonuçlar potansiyel teori sonuçları ve literatürdeki deney sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Buna ek olarak gemi düşey hareketlerinin doğuracağı dalgalarda ek direnç de sonlu hacimler nümerik yöntemi kullanılarak hesaplanmış fakat sonuçlar literatürdeki deney eksikliğinden dolayı doğrulanamamıştır.