PROJELER

Konu

Pandemi döneminde tüketicilerin tüketim alışkanlıklarındaki değişim ile iyi olma halleri arasındaki ilişkilerin ortaya konması ile dönüştürücü politika önerilerine zemin oluşturulması üzerine bir çalışmadır.

Konu

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 66060 STB kodlu projesi olarak Huawei'in çalışan perfomansı ölçümü ve kurumsal marka performas ölçümü için geliştirilen yazılımın ölçüm modeli ve içeriklerinin oluşturulması ile kullanıcı arayüzünün tasarım danışmanlığının yapılması.

Konu

Müşteri deneyimi alanında var olan ölçeklerin bir araya getirilmesiyle yeni bir derleme müşteri deneyimi ölçeği oluşturularak firma performans göstergeleri ile ilişkilenirilmesi

Konu

Çalışanlar ve Kariyer Adayların Gözünde İşveren Markası Konumlandırma ve Kurumsal İklim Ölçümü için Sayısal Ölçüm Modelnin Geliştirilmesi

Konu

Start-upların websitesi tasarımlarındaki görsel karmaşıklığının yatırımcı çekme yeteneklerini nasıl etkilediğinin araştırılmasını amaçlamaktadır.

Konu

Huawei Kurumsal Marka ve Kurumsal İklim Ölçüm Aracı Geliştirilmesi, Veri Analizi ve Raporlama Süreç ve İçeriğini Tasarlanması

Konu

Reklam ve Promosyon, LCW Kurumsal Akademi Eğitimleri, Buyer Eğitimi Danışmanlığı

Konu

Hastanelerin Acil birimlerinde verilen hizmet kalitesinin ve verimlilğin arttırılması için yeni bir model oluşturmayı amaçlayan bir çalışmadır

Konu

Kurumsal Sosyal Sorumluluka çalışmalarının tüketici trarafından daha olumlu değerlendirilebilmesi için kurumun etik bir kimliğe sahip olması ne kadar etkiler üzerine yapılmış bir çalışmadır

Konu

Mikro lokasyon bazlı bilgilendirme teknolojilerinin kullanılmasıyla kitlesel ve bölümlendirilmiş SMS gönderimleri ile müşterilere bulunduğu noktada ilgili mesaj içeriği göndererek mağaza trafiğinin ve satışlarının arttırılmasının test edilmesini içeren bir çalışmadır

Konu

Kurumsal Marka Yönetimi ve Tüketici Davranışı Etkileşimi

Konu

Pazarlama Yönetiminde Hesap Verebilirlik ve Ar Ge İlişkisi