PROJELER

Konu

Topolojik Veri Analizi ve Makine Öğrenmesi Algoritmaları Arasındaki İlişkiler

Konu

Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma

Konu

Claus Michael Ringel’xxin 2014 yazı içinde Türkiye’xxye daveti.