PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Kahramanmaraş il merkezindeki atıkların karakterizasyonunun belirlenmesi.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Tekırdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde katı atıkların toplanması, tasınması ve bertarafını iceren atık yönetimi sisteminin farklı alternatifler ile değerlendirilmesi, fizibilitesinin yapılması ve en uygun alternatifin secimi konusunda beledıyeye bilimsel ve teknik destek verilmesi