PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Yüksek hızlı uygulamalarda kullanılacak elektrik motorlarının tasarımı da normal hızseviyesindeki 3000 rpm altındaki uygulamalarda kullanılan motorlara göre değişikliğe ihtiyaçduyar. Endüklenen gerilimin frekansla olan doğru orantılı ilişkisi faz ve kutup başına daha azsarım sayısı kullanmayı gerektirir ve bu sebeple kullanilan elektrik makinaları küçük birendüktansa sahiptir. Endüktans değerinin az olması sürücü çıkışına seri bağlanan sargıendüktans değerinin küçük olması sebebi ile motor akımının olabildiğince dalgalı olmasına vetoplam harmonik bozunumunun (THD) yüksek olmasına neden olur. Motor akımındameydana gelen bozulma, içerdiği harmonik bileşenlerden dolayı makina üzerindeki kayıplarınartmasına neden olmaktadır. Bu problem, evirici çıkısına bir LC süzgeci bağlayarak ya dadaha yüksek anahtarlama frekanslarına çıkılarak çözülebilir. LC süzgeci her ne kadar basit biryöntem olsa da ideal olmayan durumda meydana gelen kayıplar sebebi ile sistem başarımınıdüşürmekte ve sürüş sisteminin hacmini artırmaktadır. Yüksek anahtarlama frekansları isedaha sık anahtarlama yapıldığından yarı iletken elemanlarda meydana gelen anahtarlamakayıplarını artırmaktadır. Bu yüzden hem evirici çıkışındaki akımın harmonik bileşenindendolayı meydana gelen ilave makina kayıplarını, hem de yüksek anahtarlama frekanslarındandolayı meydana gelen evirici kayıplarını azaltmak için kayıpları az sürücü sistemlerinintasarımı zorunlu hale gelmiştir. Bu durum bilinmesine rağmen, var olan anahtarlamaelemanlarının yetenek ve kapasitelerinin uygun olmamaları sebebi ile çözüm bulunmasımümkün olmamıştır. Günümüz teknolojisinde ve malzeme mühendisliğindeki gelişmeler dahayüksek frekansta ve daha büyük güç yoğunluklarında çalışabilen güç elektroniği devreelemanlarının tasarım ve üretimine olanak sağlamıştır. Bu anahtar elemanlara örnek olarakyeni nesil son teknoloji ürünü olan Silikon Carbite (SiC) ve GaN (Gallium Nitride) verilebilir.GaN, günümüzde sık kullanılan IGBT ve MOSFET gibi yarı iletken anahtarlardan daha üstünbir anahtarlama karakteristiğine sahiptir. Bu nedenle yüksek hızlı motor sürücüleri, kablosuzgüç transferi ve fotovoltaik çeviriciler gibi güç elektroniği düzeneklerinde yeni ufuklar açmıştır.Fakat bu son teknoloji ürünü anahtarlar yüksek maliyet gibi bir dezavantaja da sahiptirler.Bu projede yüksek hızlı kütlesel rotorlu bir asenkron motor için bir sürücü sistemi tasarlanmışve imal edilmiştir. İlave motor kayıplarının ve motor akımındaki toplam harmonik bozunumunartışının önüne geçmek için yüksek anahtarlama frekanslarında tasarım yapılmıştır. Artananahtarlama frekansından dolayı meydana gelen anahtarlama kayıpları ise yeni nesil GaNgüç anahtarları kullanılarak en aza indirilmiştir. Anahtarlar uzay vektör darbe genişlikmodülasyonu (SV-PWM) yöntemi ile sürülmüş, anahtarlama işaretleri bir sayısal işaret işleyicitarafından üretilmiştir.

Konu

Kütlesel Rotorlu Asenkron Motor (SRIM) dayanıklı yapısı, az bakım gerektirmesi ve kolay kontrol edilebilirliğinden dolayı yüksek hızlı doğrudan sürüş uygulamalarında diğer elektrik motorlarına göre üstündürler. Düz SRIM’un elektriksel, manyetik özellikleri düşük olup mekanik güç çıkışı yeterli değildir. Farklı rotor yapıları kullanılarak başarım arttırılabilir. Rotorun iki tarafına bakır halkalar eklemek, eksenel veya radyal kesikler açmak ve rotoru iletkenliği yüksek bir malzeme ile kaplamak bilinen yöntemlerdir. Bu yöntemler akının daha derine işlemesini sağlar elektriksel ve mekanik başarım artar. Ancak uzay harmonik etkileri bu yöntemlerle yok edilemez. Bu projede, klasik yöntemlerden farklı olarak uzay harmonik etkileri azaltılmış, özgün ve yenilikçi bir stator ve sargı tasarımı ile motorun büyük etkili uzay harmonikleri yok edilmek sureti ile literatürde olmayan bir SRIM tasarımı hesabı, sayısal incelemesi, imalatı ve deneysel çalışması gerçekleştirilecektir.

Konu

Projenin ana konusu beyaz eşya motorları için motor parametre değişimlerine dayanıklı, düşük hız performansı yüksek algılayıcısız bir kontrol algoritmasının sürekli mıknatıslı senkron motorlar için geliştirilmesidir. Bu kapsamda Kalman Filtreleme tekniği ile beyaz eşya motorları için özgün alan yönlendirmeli kontrol yöntemi geliştirilmiştir.

Konu

15 kW gücünde bir girdap akımı freninin tasarımı optimizasyonu ve sonlu elemanlar yöntemile analizi