PROJELER

Konu

Kıyı kumulları, çoğunlukla denizden karaya doğru esen rüzgârların kuru plaj çökellerini beraberinde taşıyarak kıyı gerisindeki engeller üzerinde biriktirmesiyle oluşmaktadır. Doğu Akdeniz kıyısında Türkiye’nin en büyük delta ovası olan Çukurova Deltası, 100 kilometre uzunlukla Türkiye’nin en büyük kumul alanını oluşturmakla birlikte bu kıyı kumul sırtları Seyhan Deltası’nın doğusunda ve Ceyhan Deltası’nda yer almaktadır. Son yıllarda, yer yüzeyindeki morfolojik değişimleri izlemeye yönelik arşiv hava fotoğraflarından üretilen ve İHA temelli yüksek çözünürlüğe sahip sayısal yüzey modelleri artan bir şekilde kullanılırken Türkiye ölçeğinde özellikle kumul çalışmaları oldukça sınırlı kalmıştır. Önerilen projede, Türkiye’nin en büyük ve Doğu Akdeniz’de Nil Deltası’ndan sonra en büyük delta olan Çukurova Deltası’nın kıyı dinamiklerinin kıyı kumullarındaki yansıması ilk kez bu araştırmayla ele alınacaktır. Çukurova Deltası’nda yapılması düşünülen çalışmada arşiv hava fotoğrafları ile insansız hava aracı tabanlı hava fotoğrafları kullanılarak Seyhan ve Ceyhan Deltası’ndaki kıyı dinamiğinin kumul alanlarına etkisinin uzun yıllar ve mevsimsel değişimleri belirlenecektir. Bu kapsamda, geçmiş döneme ait uzun yıllar değişim analizi için Harita Genel Müdürlüğü’nden (HGM) 1950-2019 yılları arasında 20’şer yıllık periyotlarda elde edilecek hava fotoğraflarından mevsimsel değişim analizi için ise İHA ile 3’er aylık periyotlarda elde edilecek hava fotoğraflarından faydalanılarak kıyı çizgisi ve hacimsel değişimler belirlenecektir. Böylece kıyı kumullarındaki sediment kayıp/kazanım miktarlarının kısa ve uzun sürede belirlenmesi amaçlanmaktadır. Böylece çalışma alanındaki kıyı dinamikleriyle şekillenen kıyı kumullarının alansal-zamansal olarak hacimsel değişimlerinin tespit edilmesi kıyı evriminin daha detaylı açıklanmasına olanak sağlayacaktır. Çukurova Deltası’nın kıyı evrimi ile ilgili çalışmalar oldukça sınırlı olması ve Türkiye’nin kıyı alanlarındaki kıyı kumulları ve iç bölgelerdeki kumul alanları dikkate alındığında da bu çalışmanın Türkiye’de ileride yapılacak araştırmalara temel oluşturacağı ve çalışmada elde edilecek sonuçların bu konudaki önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Araştırmacı Eğitimi Online Öğrenme Ortamının ve Sisteminin Geliştirilmesi ve Tasarımı

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Yerküre Gözlemleri (Uzaktan Algılama, Diğer, Diğer, Erozyon, Ekstrem yağış, İHA, Structure from Motion (SfM), Tropical Rainfall Measurement Mission (TRMM), Büyük Menderes,

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Maximize the Production of Goods and Services of Mediterranean Forest Ecosystems in the Context of Global Changes Düzlerçamı/Turkey - Component 4

Konu

Ormansızlaşma ve orman bozulması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.