PROJELER

Konu

Bir geminin düşük direnç isterine göre form optimizasyonu ve model deneyleri

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Gemi Hidromekaniği, Diğer, Magnus Etkisi, Yalpa Önleyici Sistem, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği,

Konu

Gezinti tekneleri ve motor yatlarda yolcunun ve mürettebatın konforunu sağlamak, kargoyu varış noktasına zarar görmeden ulaştırmak tüm deniz şartları düşünüldüğünde önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Altı serbestlik derecesi göz önüne alındığında, özellikle yalpa hareketinin söz konusu etmenler üzerindeki etkisi yadsınamaz derecede fazladır. Piyasadaki farklı prensiplerle çalışan yalpa sönümleyici sistemlere rağmen yenilikçi bir tasarımla tüm mevcut tekne türlerine adapte edilebilecek, yüksek verimli, az yer işgal eden, tekne gövdesine minimum mekanik müdahale ile kolaylıkla montajının gerçekleştirilebileceği bir sistemin hidrodinamik analizlerinin gerçekleştirilmesi projenin temel amacı olacaktır. Projede öncelikle yalpa önleyici sistemin kolaylıkla adapte edilebileceği bir tekne formu seçilecektir. Teknenin dış kaplamasına yerleştirilecek ve silindirik bir forma sahip olan bu sistem, kendi ekseni etrafında dönerek dönme yönüne bağlı olarak üzerine gelen akımın etkisiyle sönüm kuvveti oluşturmaktadır. Silindir boyu, yarıçapı, açısal hızı ve akıntı hızı göz önünde bulundurularak oluşturulacak yeni geometrinin ve tekne formunun akış analizi Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) simülasyonları ile yapılacaktır. Üzerinde çalışılacak tasarımlar tekne formu ile uyumlu ve bağdaşabilir olacaktır. Yalpa seviyesi uluslararası kriterlere göre uygun bir değere gelinceye kadar incelenecek, belirlibir dalga şartı altında sistemin optimum boyutları tespit edilecektir. Öte yandan, düşey eksen etrafında hareket etme kabiliyeti olan bu sistemin verimli çalışması adına gelen dalga yönüne uygun bir açıda konumlanması sağlanacaktır. Çalışmanın, performansa en olumlu şekilde etki edecek yalpa sönümleyici sistemin belirlenmesiyle deneysel uygulanabilirlik avantajına sahip olan modelin mevcut ve gelecek projelerde yaygın biçimde kullanılabilmesine temel oluşturması beklenmektedir.

Konu

Türkiyedeki Kıyı ve Kısa Mesafe Denizyolu Taşımacılığının değerlendirilmesi, potansiyel risklerin değerlendirilmesi

Konu

Diğer, Diğer, Coastal Shipping, Short Sea Shipping,