PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Binlerce yıllık kültürel mirasımız olan tarihi yapılar çok önemli ve değerlidir. Bu yapıların günümüzden geleceğe aktarılması bizler için kaçınılmaz bir görevdir. Bu nedenle tarihi kültürel mirasımızın önemli simgeleri olan bu yapılara yönelik yapılacak olan müdahale yöntemlerinin belirlenebilmesi için öncelikli olarak yapılardaki mevcut durumlarının doğru teşhis edilmeleri gerekmektedir. Bu yapılar geçmişten günümüze birçok deprem, yangın, savaş ve doğal afetlerden etkilenmiş ve zaman içinde birçok müdahale geçirmiştir. Yapılacak olan çalışmanın yöntemi ICOMOS’un (International Council on Monuments and Sites) 2003 yılı 14. Genel Kurulu’nda kabul edilen ”Mimari Mirasın Analizi, Korunması ve Strüktürel Restorasyonu İçin İlkeler” başlıklı uluslararası tüzük çerçevesinde belirlenmiştir. Buna göre koruma uygulamalarında malzeme ve strüktür özelliklerinin tam olarak bilinmesi ve anlaşılması gereklidir. Özgün strüktür özellikleri ve yapının mevcut durumu, yapım teknikleri, geçirdiği değişimler ve yapıya olan etkileri hakkında ayrıntılı bir literatür ve arşiv araştırması yapılacaktır. Yapılardaki sorunların teşhisi niteliksel ve niceliksel yaklaşımlara dayandırılacaktır. Niteliksel yaklaşım malzeme bozulmalarının ve taşıyıcı sistemin hasarının doğrudan gözlenmesine olduğu kadar, tarihi araştırma temeline bağlı olarak değerlendirilecektir.