PROJELER

Konu

Bilim merkezlerinin mimari tasarımlarına ilişkin yapılan kanıta dayalı araştırmalar, öğrencilerin daha etkin öğrenmesi ve edindikleri bilgiyi daha kalıcı bir hale getirebilmelerine yönelik yararlı sonuçlar ortaya koyma potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda, araştırma, öğrencilerin tercih, davranış ve öğrenme du¨zeyinin, bilim merkezinin (1)dizimsel özelikleri ve (2)dizimsel özelliklere bağlı olarak mekânda oluşan kalabalık du¨zeyiyle ilişkili olduğu hipotezine dayanmaktadır. Bu kapsamda, araştırmada, bilim merkezinin dizimsel özellikleri ile öğrencinin mekansal tercihleri ve öğrenme du¨zeyi arasındaki bağıntıların incelenmesi hedeflenmektedir. Araştırma, enformel eğitim çevrelerinin mimari karakteristiği ile öğrenme du¨zeyi arasında literatu¨rde kayda değer miktarda çalışmaya rastlanmamış olunması nedeniyle, bilim merkezlerine ilişkin bir tasarım kılavuzu hazırlanmasına yönelik bir nitelik taşıması bakımından özgu¨n ve alanında ilk olma özelliğine sahip bir çalışmadır.

Konu

Çengelköy Kentsel Tasarım Projesi kapsamında Şehir ve Bölge Planlama Kentsel Tasarım Mimari Tasarım Restorasyon Peyzaj Mimarlığı gibi farklı disiplinlerden akademisyen ve meslek insanlarının katılımı ile Çengelköy semtine yönelik olarak belirlenen sınırlar içerisinde bir veri bankası kent analizi ve sentezi oluşturulmuş ortaya konulan kentsel tasarım projesi kent tasarım klavuzu ile birlikte ele alınmıştır Proje bağlamında TC Üsküdar Belediyesi talebi ve desteği ile İTÜ Döner Sermaye İşletmesi üzerinden proje yürütülmüş ve tamamlanmıştır Projenin ürünleri daha sonra ulusal ölçekli bir süreli yayında da yayınlanarak paylaşılacaktır Projenin temel ayağı olan Çengelköy Kentsel Tasarım Projesi 2011 yılında koruma kurulu tarafından da onaylanmıştır Proje C Giritlioğlu M Ocakçı yürütücülüğünde K K Eyüpgiller G D Oruç M Erdem B Yazgı E Beyazıt ile birlikte yapılmıştır

Konu

Kuzguncuk Köyiçi Kentsel Tasarım Projesi kapsamında Şehir ve Bölge Planlaması Kentsel Tasarım Mimari Tasarım Restorasyon Peyzaj Mimarlığı gibi farklı disiplinlerden akademisyen ve meslek insanlarının katılımı ile Kuzguncuk semtine yönelik olarak belirlenen sınırlar içerisinde bir veri bankası kent analizi ve sentesi oluşturulmuş ortaya konulan kentsel tasarım projesi kent tasarım klavuzu ile birlikte ele alınmıştır Prpoje bağlamında TC Üsküdar Belediyesi talebi ve desteği ile İTÜ Döner Sermaye İşletmesi üzerinden proje yürütülmüş ve tamamlanmıştır Projenin ürünleri daha sonra ulusal ölçekli bir süreli yayında da yayınlanarak paylaşılmıştır Projenin temel ayağı olan Kuzguncuk Köyiçi Kentsel Tasarım Projesi 2011 yılında koruma kurulu tarafından da onaylanmıştır Proje C Giritlioğlu M Ocakçı yürütücülüğünde K K Eyüpgiller G D Oruç E E Gürler B Yazgı E Beyazıt ile birlikte yapılmıştır