ARAMA SONUÇLARI

Toplam 30 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Kitosan ve grafen oksit-kitosan kompozit malzemeye sulu ortamda boyar madde adsorpsiyonunun kinetik modellemesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
NİLAY KAHYA
Fatma Bedia Berker Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Meyveler için kitosan veya elektrodöndürme ile elde edilmiş jelatin-kitosan nanolifi içeren yenilebilir kaplama
YTÜ IV. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi (NANOKON 2015), İstanbul/TÜRKİYE, 5 Mart 2015
AYGÜN ELİF GAMZE,ŞAHİN ÖZLEM,ALTAY FİLİZ
Filiz Altay Özet Bildiri
Meyveler için kitosan veya elektrodöndürme ile elde edilmiş jelatin-kitosan nanolifi içeren yenilebilir kaplama
YTÜ IV. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi (NANOKON 2015), 2015
ELIF GAMZE AYGUN, OZLEM SAHIN, FILIZ ALTAY
Filiz Altay Bildiri
Tekstil Endüstrisinde Kitin ve Kitosan Uygulamaları
Tekstil & Teknik, Ağustos 2005, s. 176-182
UMUT KIVANC SAHIN, NEVIN CIGDEM GURSOY
Tıpta Kitin ve Kitosan Uygulamaları
Medikal & Teknik, Ocak 2005, s. 106-115
UMUT KIVANC SAHIN, NEVIN CIGDEM GURSOY
Kitosan- Polipirol Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
30. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa/KKTC, 5 Kasım 1918
KÖKEN NESRİN
Nesrin Köken Tam metin bildiri
Kitosan temelli kontrollü salım sistemlerinin sentez ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
AHMET KÜÇÜKÇALIK
Cüneyt Hüseyin Ünlü Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kitosan poliakrilonitril/sepiyolit nanokompozitlerinin eldesi ve elyaf özelliklerinin araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
ELİF AKŞİT
Nesrin Köken Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
SÜLFOBETAİN/NIPAAm/ALJİNAT VE SÜLFOBETAİN/NIPAAm/KİTOSAN HİDROJELLERİNİN İLAÇ SALIM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
FATIMA CEMRE ŞAHİN
Candan Erbil Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kitosan bazlı hidrojellerin enzimatik modifikasyonu ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, Yalova Üniversitesi, 2014
PINAR AKAY
Didem Saloğlu Dertli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Lipofilik maddelerin aljinat kitosan membranlı sıvı çekirdekli enkapsülasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
EMRE KARAOĞLAN
Beraat Özçelik Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çinkonun perlit ve kitosan modifiye perlit ile adsorpsiyon ve adsorpsiyon özelliklerinin karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
AYÇA ELMAS
Gülhayat Saygılı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Polikaprolakton-polietilen glikol-kitosan bazlı mikrokürecik üretimi ve kontrollü ilaç salınımında kullanılması için ön çalışma
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
ELİF NUR HAYTA
Fatoş Yüksel Güvenilir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Adsorptive removal kinetics of anionic dye onto chitosan films doped with graphene oxide: An iin situ/i fluorescence monitoring/title
Chemical Engineering Communications, Vol. 205, No. 7, Mart 2018, s. 881-887, ISSN: 0098-6445
KAHYA NİLAY,BENER SEMİRA,KAYGUSUZ HAKAN,AKIN EVİNGÜR GÜLŞEN,BERKER FATMA BEDİA
Aljinat Kitosan Çoklu Tabaka Filmleri ve Özellikleri
19. Ulusal Sıvı Hal Sempozyumu, 19 Aralık 2015
KAYGUSUZ HAKAN,BERKER FATMA BEDİA,VON KLITZING REGINE
Fatma Bedia Berker Özet Bildiri
Piraninin Kitosan Filmler İçerisine Difüzlenmesinin Modellenmesi
XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 29 Mayıs 2015
KAHYA NİLAY,AKIN EVİNGÜR GÜLŞEN,BERKER FATMA BEDİA
Fatma Bedia Berker Özet Bildiri
Çinkonun Kitosan Kaplı Bentonit ile Adsorbsiyonu ve Adsorbsiyon Özelliklerinin İncelenmesi
12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İzmir/TÜRKİYE, 23 Ağustos 2016
ERDÖL AYDIN NALAN,SAYGILI GÜLHAYAT
Tekstil endüstrisinde kitin ve kitosan uygulamaları
TekstilTeknik, Vol. 21, No. 46, Ağustos 2005, s. 176-182, ISSN: 6192886
ŞAHİN UMUT KIVANÇ,GÜRSOY NEVİN ÇİĞDEM
Umut Kıvanç Şahin Derleme Makale
Tıpta kitin ve kitosan uygulamaları
Medikal Teknik, Vol. 4, No. 12, Aralık 2004, s. 106-115, ISSN: 6192886
ŞAHİN UMUT KIVANÇ,GÜRSOY NEVİN ÇİĞDEM
Umut Kıvanç Şahin Derleme Makale
Original Macromolecular Architectures Based on poly(ε-caprolactone) and poly(ε-thiocaprolactone) Grafted onto Chitosan Backbone
International Journal of Molecular Sciences, Vol. 19, No. 12, Aralık 2018, s. 3799, ISSN: 1422-0067
ÜNLÜ CÜNEYT HÜSEYİN,POLLET ERİC,AVÉROUS LUC

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930