ARAMA SONUÇLARI

Toplam 20 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Fischer-Tropsch sentezi̇ i̇le hafi̇f olefi̇n üreti̇mi̇ i̇çi̇n azot ve bor doplu akti̇f karbon destekli̇ demi̇r katali̇zörleri̇ni̇n geli̇şti̇ri̇lmesi̇
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
PINAR ŞAKOĞLU
Effects of Rare Earth Metal Promotion over Zeolite-Supported Fe–Cu-Based Catalysts on the Light Olefin Production Performance in Fischer–Tropsch Synthesis
American Chemical Society (ACS), Aralık 2022, ISSN: 2470-1343
GÜMÜŞLÜ GÜR GAMZE, ATAKÜL HÜSNÜ, OKUTAN HASAN CAN, SARIOĞLAN ALPER, SENKAN SELİM, RAHNMAEİ ZONOUZ HADİ, BURGUN UTKU
Hafif olefin üretimi için destekli demir temelli fıscher tropsch katalizörleri üzerinde bir kinetik çalışma ve model analizi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
KEREM BÜLBÜL
Alper Sarıoğlan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
FİSCHER-TROPSCH İLE HAFİF OLEFİN ÜRETİMİ PROSESİ İÇİN KİNETİK MODELLEME VE OPTİMİZASYON ÇALIŞMASI
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
SELİN GÜMÜŞBOĞA
Gamze Gümüşlü Gür Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
DEVELOPMENT OF SELECTIVE IRON-BASED FISCHER-TROPSCH CATALYSTS TO LIGHT OLEFINS
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
YASEMİN FATİH AGHDAEI
Alper Sarıoğlan Tez Doktora Devam Ediyor
Potasyum ve çinko metallerinin TiO2 destekli demir katalizörüne eklenmesinin Fischer tropsch sentezi ile hafif olefin üretimine etkilerinin araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
UTKU BURGUN
Hasan Can Okutan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Fischer Tropsch sentezi için alümina destekli kobalt katalizörlerin geliştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
CEMİLE ÇİÇEK
Ahmet Alper Aydın Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Effect of promoters on activated carbon supported Fe catalyst for light olefins production via Fischer-Tropsch synthesis
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
MELİS KIRARSLAN
Gamze Gümüşlü Gür Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Parametric analysis of Fischer tropsch synthesis in a catalytic microchannel reactor
AIChE Journal, Vol. 58, No. 1, Ocak 2012, s. 227-235, ISSN: 00011541
GÜMÜŞLÜ GÜR GAMZE,AVCI AHMET KERİM
Gamze Gümüşlü Gür Özgün Makale
Effects of Rare Earth Metal Promotion over Zeolite-Supported Fe–Cu-Based Catalysts on the Light Olefin Production Performance in Fischer–Tropsch Synthesis
American Chemical Society (ACS), Vol. 8, Aralık 2022, ISSN: 2470-1343
SARIOĞLAN ALPER, OKUTAN HASAN CAN, BURGUN UTKU, GÜMÜŞLÜ GÜR GAMZE, ATAKÜL HÜSNÜ, ŞENKAN SELİM, ZONOUZ HADİ
Alper Sarıoğlan Özgün Makale
Fischer-Tropsch to olefin reaction over carbon supported iron catalysts: Investigation of urea doped activated carbon in the presence of sodium and zinc promoters
30th The European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE-2022), 9 Mayıs 2022
ŞAKOĞLU PINAR, SARIOĞLAN ALPER, ATAKÜL HÜSNÜ, GÜMÜŞLÜ GÜR GAMZE, FALLAHİ YASAMAN, OKUR OSMAN
Gamze Gümüşlü Gür Tam metin bildiri
FISCHER-TROPSCH TO OLEFIN REACTION OVER CARBON SUPPORTED IRON CATALYSTS: INVESTIGATION OF UREA DOPED ACTIVATED CARBON IN THE PRESENCE OF SODIUM AND ZINC PROMOTERS
EUBCE 2022, 30th European Biomass Conference & Exhibition, Ankara/TÜRKİYE, 9 Mayıs 2022
ŞAKOĞLU PINAR, FALLAHİ YASEMİN, OKUR OSMAN, SARIOĞLAN ALPER, ATAKÜL HÜSNÜ, GÜMÜŞLÜ GÜR GAMZE
Alper Sarıoğlan Özet Bildiri
Effect of promoter type and synthesis method on catalytic performance of Fe-Mn based FT-olefin catalysts
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, Vol. 46, No. 4, Nisan 2022, s. 941-955, ISSN: 1300-0527
GÜMÜŞLÜ GÜR GAMZE, ATİK ÖZGE
Investigation of Direct Light Olefin Production from Syngas via Fischer-Tropsch Synthesis by Addition of Cerium over ZrO2 Supported Iron Catalyst
6th International Hydrogen Technologies Congress, 23 Ocak 2022
GÜMÜŞLÜ GÜR GAMZE, BİLGİN DENİZ
Gamze Gümüşlü Gür Tam metin bildiri
Kineticmodeling of Fischer–Tropsch-to-olefins process via advanced optimization
INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS, No. 54, Ocak 2022, s. 3-15, ISSN: 1097-4601
TURAN ABDULLAH, ATAÇ ÖZLEM, KURUCU OĞUZ ALP, ERSÖZ ATİLLA, SARIOĞLAN ALPER, OKUTAN HASAN CAN
Alper Sarıoğlan Özgün Makale
Low acidity ZSM-5 supported iron catalysts for Fischer-Tropsch synthesis
CATALYSIS TODAY, Vol. 207, Mayıs 2013, s. 57-64, ISSN: 0920-5861
BARANAK MURAT, GÜRÜNLÜ BETÜL, SARIOĞLAN ALPER, ATAÇ ÖZLEM, ATAKÜL HÜSNÜ
Alper Sarıoğlan Özgün Makale
Poly(2,6‑diphenyl‑p‑phenylene oxide) supported iron catalysts for the synthesis of lower olefins via Fischer–Tropsch reaction
Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, No. 132, Ocak 2021, s. 695-715, ISSN: 1878-5204
TUPTUP MELİKE, KAYAMAN APOHAN NİLHAN, SARIOĞLAN ŞERİFE, ÜNVEREN ELİF, ATAÇ ÖZLEM, SARIOĞLAN ALPER
Alper Sarıoğlan Özgün Makale
Fabrication of enhanced core-shell CO-ZIF-67@MOX (M = ZN, MN and K) nanocomposites via intermediate pyrolysis and plasma treatment for fischer tropsch synthesis
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
YAVUZ AYDEMİR
Alper Sarıoğlan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Effect of sodium incorporation into Fe-Zn catalyst for Fischer- Tropsch synthesis to light olefins
Molecular Catalysis, Vol. 535, Ocak 2023, s. 112866-112877, ISSN: 2468-8231
SARIOĞLAN ALPER, ATAKÜL HÜSNÜ, BURGUN UTKU, FALLAHİ YASEMİ
Alper Sarıoğlan Özgün Makale
Effect of Rare Earth Metals on Zeolite Supported FeCu Catalysts for Light Olefin Production by Fischer Tropsch Synthesis
3RD INTERNATIONAL HYDROGEN ENERGY CONGRESS AND EXHIBITIONS, 14 Haziran 2021
BURGUN UTKU, RAHNMAEİ ZONOUZ HADİ, OKUTAN HASAN CAN, ATAKÜL HÜSNÜ, SENKAN SELİM, SARIOĞLAN ALPER, GÜMÜŞLÜ GÜR GAMZE
Gamze Gümüşlü Gür Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930