ARAMA SONUÇLARI

Toplam 151 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

OSMANLI TÜRK MÜZİĞİ’NDE 19. YÜZYILIN SON ÇEYREĞİNDEN 20. YÜ ZYILA UZANAN KÖPRÜ: DÂRÜ’L-ELHÂN MUALLİMİ, BESTECİ VE NOTACI İSMAİL HAKKI BEY Şehvar Beşiroğlu’xxya Armağan
İstanbul/TÜRKİYE, 2019, Pan Yayıncılık
ÇOLAKOĞLU SARI GÖZDE
Gözde Çolakoğlu Sarı Bilimsel KitapKitap Bölümü
Ney de Teknik Çalışmalar
İstanbul/TÜRKİYE, 2014, Pan Yayıncılık
TÜFEKÇİ ALİ
Ali Tüfekçi Ders Kitabı
Bağlama Metodu 1
İstanbul/TÜRKİYE, 2012, Pan Yayıncılık
AKDAĞ ALİ KAZIM
Ali Kazım Akdağ Bilimsel Kitap
Mehmed Hafid Efendi ve Musiki
İstanbul/TÜRKİYE, 1999, Pan yayıncılık
USLU RECEP
Recep Uslu Kitap Tercümesi
TÜRK MÜZİĞİNDE TAKSİM ÇALIŞMALARI Z.B. YÖNTEMİ
2023, Pan Yayınevi
BARUT ZEYNEP
Zeynep Barut Bilimsel Kitap
Viyola Eğitimi-I
İstanbul/TÜRKİYE, 2017, Pan Yayıncılık
BARUT ZEYNEP
Zeynep Barut Bilimsel Kitap
Türk Müziğinde Beylik Aranağmeler
İstanbul/TÜRKİYE, 2017, Pan Yayıncılık
BARUT ZEYNEP
Zeynep Barut Ders Kitabı
Beste:Nihavent Saz Semai eserimin yayımlandığını gösterir belge
pan yayıncılık, 10 Aralık 2017
Zeynep Barut Sanatsal Faaliyet Diğer
Beste:Hicaz Saz Semai eserimin yayımlandığını gösterir belge
Pan Yayıncılık, 10 Aralık 2017
Zeynep Barut Sanatsal Faaliyet Diğer
Beste:Rast Saz Semai eserimin yayımlandığını gösterir belge
Pan Yayıncılık, 10 Aralık 2017
Zeynep Barut Sanatsal Faaliyet Diğer
Duoist, İki elin Sesi - kayıt, miks, mastering mühendisliği
İstanbul, 18 Mayıs 2011
PAN YAYINCILIK
Can Karadoğan Sanatsal Faaliyet KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
Spectral World MUSICS, Proceedings of the Spectral Music Conference, Kitap + 2 CD (mastering mühendisliği)
İstanbul, 10 Aralık 2008
PAN YAYINCILIK
Can Karadoğan Sanatsal Faaliyet Diğer
AVAZE, Neveser Kökteş Şarkıları - Kayıt ve miks mühendisliği
İstanbul, 8 Eylül 2009
PAN MÜZİK
Can Karadoğan Sanatsal Faaliyet Diğer
Investigating and predicting spatiotemporal variations in vegetation cover in transitional climate zone: a case study of Gansu (China)
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, Vol. 150, Ekim 2022, s. 283-307, ISSN: 0177-798X
HE QİNG, CHUN KWOK PAN, DİEPPOİS BASTİEN, CHEN LİANG, FAN PİNG YU, TOKER EMİR, YETEMEN ÖMER, PAN XİCAİ
Ömer Yetemen Özgün Makale
Production of PEG grafted PAN copolymers and their electrospun nanowebs as novel thermal energy storage materials
Thermochimica Acta, Vol. 643, Kasım 2016, s. 83-93, ISSN: 00406031
SARIER NİHAL,ARAT REFİK,MENCELOĞLU YUSUF ZİYA,ÖNDER KARAOĞLU EMEL,BOZ EZGİ CEREN
PAN PEG AND PAN N ALKANE NANOFIBERS SUITABLE FOR HEAT STORAGE APPLICATIONS IN TEXTILES
16th AUTEX World Textile Conference, Ljubljana/SLOVENYA, 8 Haziran 2016
BOZ EZGİ CEREN,ÖNDER KARAOĞLU EMEL,SARIER NİHAL,ARAT REFİK
Emel Önder Karaoğlu Tam metin bildiri Nanolif
Bağlamada Düzenler ve Tezene Tavırları
İstanbul/TÜRKİYE, 2010, Pan Yayıncılık
AKDAĞ ALİ KAZIM
Ali Kazım Akdağ Bilimsel Kitap
Müzikolojinin Gelişim Süreci ve 20. Yüzyılda Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Kapsam Bakımından Değerlendirilmesi Şehvar Beşiroğlu’ya Armağan
İstanbul/TÜRKİYE, 2019, s. 77-89, Pan Yayıncılık
ERSOY ÇAK ŞEYMA
Şirin Karadeniz Bilimsel KitapKitap Bölümü
Ben Yoruldum hayat Şehvar Beşiroğlu’ya Armağan
İstanbul/TÜRKİYE, 2019, s. 409-419, Pan Yayıncılık - 227
KARAHASANOĞLU SONGÜL
Songül Karahasanoğlu Bilimsel KitapKitap Bölümü
Müzik Bibliyografyasi Yabanci Yayinlar
İstanbul/TÜRKİYE, 2013, Pan yayıncılık
TETİK IŞIK SEHER,USLU RECEP
Recep Uslu Bilimsel Kitap

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930