ARAMA SONUÇLARI

Toplam 69 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programlarının Kümelendirilmesi
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Antalya/TÜRKİYE, 6 Kasım 2014, s. 531-548
AYDIN MURAT,YAMAN HAKAN
Kazakistan’da Proje Yönetimi ve Verimlilik İncelemesi
2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir/TÜRKİYE, 13 Eylül 2012
KURUOĞLU MURAT,MOLDABEKOV YERBOL,DOSTCAN SEVİM
Murat Kuruoğlu Özet Bildiri
Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programlarının Kümelendirilmesi
PYYK 2014, 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, ANTALYA/TÜRKİYE, 6 Kasım 2014, s. 531-548
YAMAN HAKAN,AYDIN MURAT
Hakan Yaman Tam metin bildiri
Proje Yönetimi Performansı ve Kişilik Etkileşimleri
4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir/TÜRKİYE, 3 Kasım 2016, s. 347-357
ORAZ GÜLFER,GÜNAYDIN HÜSNÜ MURAT,GİRİTLİ FATMA HEYECAN,TEZEL ECEM
Ecem Tezel Tam metin bildiri
Proje Ağlarında Kaynak Dengeleme Problemine Yönelik Meta Sezgisel Optimizasyon Algoritmalarına Bakış
PYYK 2014, 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, ANTALYA/TÜRKİYE, 6 Kasım 2014, s. 480-484
SAFAK EBESEK,YAMAN HAKAN
Hakan Yaman Tam metin bildiri
Yapım Sektöründe Proje Yönetim Firmalarının İş Alma Süreçlerinde Yaşadıkları Güçlükler
PYYK 2012, 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İZMİR/TÜRKİYE, 13 Eylül 2012
N ERİM İNANÇ,YAMAN HAKAN
Hakan Yaman Tam metin bildiri
İnşaat Joint Venture Ortak Girirşim Proje Sürecinde Ortaklar Arasındaki Sözleşmelerin ve Anlaşmazlıkların Ele Alınması ve Değerlendirilmesi Antalya 6 8 Kasım 2014 s 72
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Antalya/TÜRKİYE, 6 Kasım 2014, s. 72-82
TAŞ ELÇİN FİLİZ,CAN GİZEM
Elçin Filiz Taş Tam metin bildiri
Proje Yönetiminde Karmaşıklık Yaklaşımı Yeniden Bakış
PYYK 2012, 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İZMİR/TÜRKİYE, 13 Eylül 2012
ŞAFAK EBESEK,YAMAN HAKAN
Hakan Yaman Tam metin bildiri
Proje Nakit Akışları Üzerindeki Kur Riskinin Analizi
PYYK 2014, 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, ANTALYA/TÜRKİYE, 6 Kasım 2014, s. 485-493
TÜZ ÖZLEM,YAMAN HAKAN
Hakan Yaman Tam metin bildiri
Proje ve yapım yönetimi araştırmalarında disiplinlerarasılık
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
UĞUR YILDIZ
Emrah Acar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türk İnşaat Projelerinde Yapım Aşamasında Maliyet ve Süre Aşımına Neden Olan Faktörlerin İşveren, Proje Yönetimi ve Yüklenici Bakış Açısına Göre İncelenmesi
2015
BAŞAK CEBE
Elçin Filiz Taş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye ve KKTC'deki proje ve yapım yönetimi yüksek lisans programlarının karşılaştırmalı değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
MURAT AYDIN
Hakan Yaman Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kullanıcı Kişiliğinin Sürdürülebilir Yapıların Kullanım Sürecine Etkileri
4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir/TÜRKİYE, 3 Kasım 2016, s. 1324-1334
TEZEL ECEM,GİRİTLİ FATMA HEYECAN
Ecem Tezel Tam metin bildiri
Türk inşaat sektöründe FIDIC kullanımı ve eğitimi
1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, AMKARA/TÜRKİYE, 29 Eylül 2010, s. 81-89
SEVİM DOSTCAN,ALPKÖKİN PELİN,ERTÜRK AHMET,AKANSU ÇAĞAN
Pelin Alpkökin Tam metin bildiri
Türkiye’de büyük bir otoyol inşaatı projesinde oluşmuş bir taşkın olayının ekonomik etkilerinin incelenmesi
1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, ANKARA/TÜRKİYE, 29 Eylül 2010, s. 785-797
AKBIYIKLI RIFAT,DİKMEN SEYYİT ÜMİT,ALPKÖKİN PELİN
Pelin Alpkökin Tam metin bildiri
Türk yüklenicilerinin yer aldığı FIDIC sözleşmesi esasına dayanan uluslararası projeler üzerine bir araştırma
1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, ANKARA/TÜRKİYE, 29 Eylül 2010, s. 299-311
GÜRCANLI GÜRKAN EMRE,ALPKÖKİN PELİN,SEVİM DOSTCAN,YILMAZ A Ş
Pelin Alpkökin Tam metin bildiri
İnşaat projelerinde FIDIC tipi sözleşmelerde karşılaşılan uyuşmazlıklar ve çözüm yolları
1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, ANKARA/TÜRKİYE, 29 Eylül 2010, s. 272-286
ALPKÖKİN PELİN,GÜRCANLI GÜRKAN EMRE,AKANSU ÇAĞAN,ERTÜRK AHMET
Pelin Alpkökin Tam metin bildiri
Türk inşaat sektöründe FIDIC tipi sözleşme uygulamalarının risk değerlendirmesİ
1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, AMKARA/TÜRKİYE, 29 Eylül 2010, s. 214-225
ŞERİF AHMET,ALPKÖKİN PELİN,GÜRCANLI GÜRKAN EMRE,ARSLAN M A
Pelin Alpkökin Tam metin bildiri
Türk inşaat sektöründe FIDIC sözleşmelerinin kullanımını etkileyen faktörler
2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İZMİR/TÜRKİYE, 13 Eylül 2012
ARTAN DENİZ,ALPKÖKİN PELİN
Pelin Alpkökin Tam metin bildiri
FIDIC sözleşmelerinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (DAB) uygulamaları
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongres,, ANTALYA/TÜRKİYE, 6 Kasım 2014, s. 1231-1239
ALPKÖKİN PELİN,ARTAN DENİZ
Pelin Alpkökin Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930