ARAMA SONUÇLARI

Toplam 33 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Afete Duyarlı Mekânsal Planlama Bakımından Yerbilim Verileri İle Bütünleşik Değerlendirme
İTÜ Vakıf, No. 86, Nisan 2021, s. 32-34, ISSN: 1303-1139
OKAY NİLGÜN
Mekânsal Planlamada Gıda Politikalarına Bakış: Birleşik Krallık Deneyimi
47. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu “Yeni Yüzyılda Planlama”, Ankara/TÜRKİYE, 8 Kasım 2023
DİNÇ SERİM, TEZER AZİME
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlkelerinin ve Kriterlerinin Geliştirilmesi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü, 22 Mayıs 2017 - 28 Kasım 2017
OCAKÇI, M., TÜRK, Ş.Ş., TERZİ, F.
Fatih Terzi Sanatsal Faaliyet Diğer
Süreksiz Şehircilik ve Mülteciler: İstanbul’da Kent-Kamp-Kent Göç-Mekân-Siyaset: Toplumsal-Mekansal Hareketlilikler ve Planlama
Ankara/TÜRKİYE, 2019, TMMOB Şehir Plancıları Odası
EKER GÜLŞAH,GÜNAY ZEYNEP
Zeynep Günay Bilimsel KitapKitap Bölümü
Mevcut Yığılmaların Kümelenmeye Dönüşümünde İlişkilerin Mekansal Dağılımı ve Yakınlık Olgusu
Planlama Dergisi, 2015
GEZİCİ KORTEN EMİNE FERHAN,BURCU MÜDERRİSOĞLU
ÜÇ KÖPRÜ: MEKÂNSAL BÜTÜNLEŞME VE EŞİKLERİN AŞILMASI
18. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ, 10 Mayıs 2018
KÜÇÜKMEHMETOĞLU MEHMET
CBS tabanlı denizel mekânsal planlama sistemi ile denizüstü rüzgâr santrallerinin değerlendirilmesi: Kuzey Ege örneği
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
ARİFE TUĞSAN İŞİAÇIK ÇOLAK
Çiğdem Göksel Tez Doktora Tamamlandı
Mekânsal Planlama ve Sel Afeti İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Kastamonu Bozkurt Örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi, 2022
ZARİFE DEMİREZEN
Yasin Bektaş Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
İklim Eylem Planları ve Mekânsal Planlama İlişkisi: Kayseri Örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi, 2023
EMİNE ZORKİRİŞÇİ
Yasin Bektaş Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Mekansal planlama ve tasarım sürecinde engellilik
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
ÖZGE ÇELİK
Özhan Ertekin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kentsel dönüşüm işleyişinin mekansal planlama, ulaşım ve toplum algısı kapsamında değerlendirilmesi;Pendik Taşlıbayır ve Batı burnu örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
BÜŞRA BAŞKAN
Pelin Alpkökin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Integration of local agri-food systems in spatial planning: Foodshed assessment through ecosystem services
35th AESOP Annual Congress, Łódź/POLONYA, 11 Temmuz 2023
DİNÇ SERİM, TEZER AZİME, TÜRKAY ZEYNEP
(Re)Thinking Local Agri-Food Systems: Foodshed Assessment Through Food Safety and Ecosystem Services
Royal Geographical Society (with IBG) Annual International Conference, Londra/İNGİLTERE, 30 Ağustos 2023
DİNÇ SERİM, TÜRKAY ZEYNEP, TEZER AZİME
Model Proposal for Planning and Management of Ecosystem Services at Urban-Rural Interface: Eyupsultan Green Transformation Guide
Ecoserv’23 Conference, Poznan/POLONYA, 14 Eylül 2023
DİNÇ SERİM, OLGUN İNCİ, ÇILGIN ÇALIŞ KUMRU
Dayanıklılık Perspektifinden Yerel Tarımsal-Gıda Sistemleri: Ekosistem Servislerine Dayalı Gıda Havzası Değerlendirmesi, İstanbul Metropoliten Alan Örneği
9. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, İzmir/TÜRKİYE, 15 Aralık 2023
DİNÇ SERİM, TÜRKAY ZEYNEP, TEZER AZİME
Mekansal Planlama Kapsamındaki Mekânsal Risklerin Yönetiminde Peyzaj Fonksiyonları ve Peyzaj Hassasiyetinin Tanımlanması
ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28 Haziran 2018
UZUN OSMAN,TEZER AZİME,TERZİ FATİH,KÖYLÜ GÜZİDE PINAR,KUTAY KARAÇOR ELİF LUTFİYE,OKAY NİLGÜN,TÜRKAY ZEYNEP,YILMAZ KAYA MELEK,GÜLER İPEK,AYDIN BİLGE,KARA DİDEM
İstanbul Metropolitan Alanında Nüfus ve İş Gücünun Mekânsal Dağılımının Analizi
Planlama Dergisi, Vol. 39, No. 1, Ocak 2007, s. 29-37
TERZİ FATİH,DÖKMECİ VEDİA
Fatih Terzi Özgün Makale
Planlama Destek Sistemleri Yardımıyla Kentsel Gelişmenin Senaryo Tabanlı Modellenmesi
Dünya CBS Günü, TMMOB-Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Mekânsal Bilişim ve CBS Komisyonu Etkinliği, İstanbul/TÜRKİYE, 15 Kasım 2011
TERZİ FATİH
Fatih Terzi Özet Bildiri
İstanbul ve Marmara Bölgesi nde Mekansal Planlama Deneyimleri ve Çıkarılan Dersler
13. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Bölgesel Gelişme İçin Yapılanma Gündemi, 11 Mart 2010
AKIN ULAŞ, ATAOĞLU BURCU, KARATAY EVREN FUNDA, İMREK ÖZGEKISAR KORAMAZ ELİFÖZALP SEÇİL
İstanbul da Kentsel Yeşil Alan Kullanımı ve Kentsel Yeşil Alanlardan Memnuniyet
Planlama Dergisi, Vol. 24, No. 1, Ocak 2014, s. 26-34, ISSN: 1300-7319
KISAR KORAMAZ ELİF,TÜRKOĞLU HANDAN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930