ARAMA SONUÇLARI

Toplam 37 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Tuz Kullanılmaksızın Droslardan Alüminyum un Geri Kazanımı
Metal Dünyası, Şubat 1999, s. 47-50
ÜNLÜ NECİP,ERUSLU MEHMET NİYAZİ
Necip Ünlü Özgün Makale
Tuz ve boyar madde giderimi için halloysit nanotüp katkılı ince film nanokompozit membran üretimi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
FERDA ÇELEBİ
Derya Yüksel İmer Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ergimiş tuz elektrolizi ile metal oksit/sülfürden başlanarak metal ve metal borür sentezi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
MEHMET BARIŞ DARYAL
Güldem Kartal Şireli Tez Doktora Tamamlandı
Yüksek ve düşük tuz konsantrasyonu içeren petrol üretim atıksuyu ile işletilen membran biyoreaktör sisteminin performansının ve mikroorganizma popülasyon değişiminin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
SELVİHAN ELİDÜZGÜN
İsmail Koyuncu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yapay açıklıklı radar interferometre teknikleri ile tuz gölü dinamiklerinin analizi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
BURHAN BAHA BİLGİLİOĞLU
Nebiye Musaoğlu Tez Doktora Tamamlandı
Çok zamanlı NOAA/AVHRR verileri ile Tuz gölünün sınır ve alansal değisiminin izlenmesi
2006
YELDA TÜRKAN
Ayşe Filiz Sunar Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Yüksek Si içeriğine sahip Fe-Si alaşımlarının üretiminde alternatif bir yöntem: Ergimiş tuz elektrolizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
OĞUZ KAĞAN COŞKUN
Servet İbrahim Timur Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sülfürlü ve oksitli bileşiklerden ergimiş tuz elektrolizi ile bakır ve alaşımlarının direkt sentezi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
LEVENT KARTAL
Servet İbrahim Timur Tez Doktora Tamamlandı
Yarı ergimiş tuz yöntemi ile kromit konsantresinden sodyum kromat üretimi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
ECE TUNÇYÜREK
Servet İbrahim Timur Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
WC-Co hurdaların yarı-ergimiş tuz elektrolizi ile geri kazanımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
BÜŞRA ÇETİN
Servet İbrahim Timur Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Nadir toprak element oksitlerinden ergimiş tuz elektrolizi yöntemiyle nadir toprak elementlerinin sentezi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
OSMAN CAN ÖZER
Servet İbrahim Timur Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ergimiş tuz elektroliz yöntemiyle çeliklerin borlanması ve proses parametrelerinin optimizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
GÜLDEM KARTAL
Servet İbrahim Timur Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ergimiş tuz elektrolizinde ortak redüksiyon ile titanyum diborür sentezi ve kaplama parametrelerinin optimizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
PERİM ÖZKALAFAT
Servet İbrahim Timur Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yapım projelerinde kur riskinin analizine yönelik bir model önerisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
ÖZLEM TÜZ
Hakan Yaman Tez Doktora Tamamlandı
İnşaat projelerinde farklı durumlar için uygun proje teslim sisteminin belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
AHMET TUZ
Gül Polat Tatar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Pirinç kabuğu külü ve Çamaltı Tuzlası atık tuz çözeltisi kullanılarak magnezyum silikat üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
ELİF ZEHRA ATUKEREN
Hale Gürbüz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Küçük modüler ergimiş tuz reaktörü acil tahliye sisteminin hesaplamalı akış dinamiği ve deneysel analizi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2024
MAHMUT CÜNEYT KAHRAMAN
Senem Şentürk Lüle Tez Doktora Tamamlandı
Comparing two different spatial interpolation approaches to characterize spatial variability of soil properties in Tuz Lake Basin - Turkey
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, Vol. 28, No. 2, Şubat 2019, s. 986-992, ISSN: 1018-4619
GORJİ TAHA,ALGANCI UĞUR,SERTEL ELİF,TANIK AYŞE GÜL
Elif Sertel Özgün Makale
Potential of electroactive nickel oxides grown on nickel foam and self-standing nickel nanowires produced by molten salt anodization for supercapacitor applications
E-MRS’17, Strasbourg/FRANSA, 22 Mayıs 2017
TOKMAK NAZLI İREM,AVCI BURÇAK,ÜRGEN MUSTAFA KAMİL
Production and characterization of electroactive nickel oxides on nickel foam and self-standing nickel nanowires by anodic oxidation in molten salt for supercapacitor electrodes
20th International Conference on Advanced Energy Materials, Dublin/İRLANDA, 13 Ağustos 2018
AVCI BURÇAK,ÜRGEN MUSTAFA KAMİL

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930