ARAMA SONUÇLARI

Toplam 31 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Burkulması Önlenmiş Çaprazlı Çelik Çerçevelerin Büyütme Katsayısının İncelenmesi
Beşinci Çelik Yapılar Sempozyumu, İSTANBUL/TÜRKİYE, 13 Kasım 2013
BAŞ ELİF ECEM,VATANSEVER CÜNEYT
Cüneyt Vatansever Tam metin bildiri
İnce Levhalı Bir Çelik Perdenin Çevrimsel Davranışı ve Deneysel Olarak İncelenmesi
Üçüncü Çelik Yapılar Sempozyumu, Gaziantep/TÜRKİYE, Vol. 165, No. 174, 8 Ekim 2009
VATANSEVER CÜNEYT,YARDIMCI NESRİN
Cüneyt Vatansever Tam metin bildiri
Çelik Uzay Çatılarda Yağmur Suyu Birikmesinin İncelenmesi
5. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu
PİROĞLU ELİŞAN FİLİZ,ÖZAKGÜL KADİR
Kadir Özakgül Tam metin bildiri
Tamamen Zemine Gömülü Silindirik Çelik Tankın Gerilme Analizine
ULUSLARARASI KATILIMLI7. ÇELİK YAPILAR SEMPOZYUMU, 26 Ekim 2017
HAYIR ABDUL,KADIOĞLU FETHİ
Abdul Hayır Tam metin bildiri
çok açıklıklı eğrisel çelik makas taşıyıcılı bir demiryolu köprüsünün deprem performansının olasılıklı yöntemlerle belirlenmesi
uluslar arası katılımlı 7. çelik yapılar sempozyumu, 26 Ekim 2017, s. 147-154
YILMAZ MEHMET FATİH,ÇAĞLAYAN BARLAS ÖZDEN,ÖZAKGÜL KADİR
Çok Açıklıklı Eğrisel Çelik Makas Taşıyıcılı Bir Demiryolu Köprüsünün Deprem Performansının Olasılıklı Yöntemler İle Belirlenmesi
ULUSLARARASI KATILIMLI 7. ÇELİK YAPILAR SEMPOZYUMU, 26 Ekim 2017
YILMAZ MEHMET FATİH,ÇAĞLAYAN BARLAS ÖZDEN,ÖZAKGÜL KADİR
Kadir Özakgül Tam metin bildiri
Çok Açıklıklı Sürekli Çelik Kafes Kirişli Bir Demiryolu Köprüsünün Hasargörebilirlik Değerlendirmesi
ULUSLARARASI KATILIMLI 7. ÇELİK YAPILAR SEMPOZYUMU, 26 Ekim 2017
KONOR SEDA,ÖZAKGÜL KADİR,PİROĞLU ELİŞAN FİLİZ
Kadir Özakgül Tam metin bildiri
Çelik Kiriş Kolon Birleşimlerinin Düşük Tekrarlı Yorulma Davranışına Yükleme Hızının Etkisi
4. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu
UZGİDER ERDOĞAN,ÇAĞLAYAN BARLAS ÖZDEN,ÖZAKGÜL KADİR,TEZER ÖVÜNÇ
Kadir Özakgül Tam metin bildiri
Eğrisel Alt Başlıklı Çelik (Kemer) KirişlerinÖn Germeli Davranışının İncelenmesi
uluslar arası katılımlı 7. çelik yapılar sempozyumu, gaziantep/TÜRKİYE, 26 Ekim 2017
POLAT ERKAN,ÇAĞLAYAN BARLAS ÖZDEN
çok açıklıklı eğrisel çelik makas taşıyıcılı bir demiryolu köprüsünün deprem performansının olasılıklı yöntemlerle belirlenmesi
uluslar arası katılımlı 7. çelik yapılar sempozyumu, 26 Ekim 2017, s. 147-154
YILMAZ MEHMET FATİH,ÇAĞLAYAN BARLAS ÖZDEN,ÖZAKGÜL KADİR
Çok Açıklıklı Eğrisel Çelik Makas Taşıyıcılı Bir Demiryolu Köprüsünün Deprem Performansının Olasılıklı Yöntemler İle Belirlenmesi
ULUSLARARASI KATILIMLI 7. ÇELİK YAPILAR SEMPOZYUMU, 26 Ekim 2017
YILMAZ MEHMET FATİH,ÇAĞLAYAN BARLAS ÖZDEN,ÖZAKGÜL KADİR
Barlas Özden Çağlayan Tam metin bildiri
İnce Çelik Levhalı Çerçevelerin Analitik Olarak İncelenmesi
Çelik Yapılar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara/TÜRKİYE, 21 Nisan 2005, s. 113-125
VATANSEVER CÜNEYT,YARDIMCI NESRİN
Cüneyt Vatansever Tam metin bildiri
İnce Levhalı Bir Çelik Perdenin Artan Yatay Yük Altında Analitik Olarak İncelenmesi
2. Çelik Yapılar Ulusal Sempozyumu, Eskişehir/TÜRKİYE, 10 Mayıs 2007, s. 17-27
VATANSEVER CÜNEYT,YARDIMCI NESRİN
Cüneyt Vatansever Tam metin bildiri
“Uç Birleşimleri Bulonlu Burkulması Önlenmiş Çaprazların (BÖÇ)Deneysel İncelenmesi”
8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu, Konya/TÜRKİYE, 24 Ekim 2019
BAL AHMET,FUJİSHİTA KAZUHİRO,SÜTÇÜ FATİH,RYOTA MATSUİ,ÇELİK OĞUZ CEM
Oğuz Cem Çelik Tam metin bildiri
Yangın Korumalı ve Korumasız Gövdesi Boşluklu KompozitI-Kirişlerin Yangın Davranışlarının Deneysel İncelenmesi
7.Uluslararası Katılımlı Çelik Yapılar Sempozyumu, 26 Ekim 2017
SUNAR PINAR,AYDÖNER TOLGA,BAL AHMET,BİNBİR ERGÜN,ÇELİK OĞUZ CEM
Oğuz Cem Çelik Tam metin bildiri
2016 Yönetmeliğine Göre Çözülmüş Çelik Yapılar Uygulamaları
İstanbul/TÜRKİYE, 2017, Çağlayan Kitabevi
GÜREL SİBEL
Sibel Gürel Ders Kitabı
Tarihi Yapılar İçin Jeodezik Tabalı Yapı Bilgi Modeli Tasarımı ve Uygulaması
Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt 5, No:3, 2013 (17-23), 2014
TEKDAL E, ÇELİK R N
Rahmi Nurhan Çelik Özgün Makale
çelik Yapılar
2008, çağlayan kitabevi
DEREN HİLMİ,UZGİDER A ERDOĞAN,PİROĞLU ELİŞAN FİLİZ,ÇAĞLAYAN BARLAS ÖZDEN
Barlas Özden Çağlayan Bilimsel Kitap
Üç Boyutlu Çerçevelerin Zaman Tanım Alanında Nonlineer Cevap Analizi
3. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu
ÖZAKGÜL KADİR,UZGİDER ERDOĞAN
Kadir Özakgül Tam metin bildiri
Dolu Gövdeli Bir Demiryolu Köprüsünün Çubuk ve SonluElemanlı Modellerinin Doğrusal Olmayan DavranışlarınınKarşılaştırılması
8.ULUSLARARASI ÇELİK YAPILAR SEMPOZYUMU, 24 Ekim 2019
YİĞİT DENİZ,ÖZAKGÜL KADİR
Kadir Özakgül Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930