ARAMA SONUÇLARI

Toplam 43 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

ÖRGÜTE DUYULAN GÜVENSİZLİĞİN ÖNCÜLLERİ: İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ALANINDA KEŞİFSEL BİR İNCELEME
6. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ, İsparta/TÜRKİYE, 2 Kasım 2018, s. 376-386
GÜMÜŞTAŞ CİHANGİR,KÜSKÜ AKDOĞAN FATMA
Fatma Küskü Akdoğan Tam metin bildiri
Investigation of Occupational Health and Safety for a PlasticPackage Manufacturing Facility
2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, ICOCEE 2017, NEVŞEHİR/TÜRKİYE, 8 Mayıs 2017, s. 3486-3492
ÇİÇEK KÜBRA,İSKENDER FATMA GÜLEN,DULKADİROĞLU HAKAN,BABUNA FATMA FATOŞ
Dördüncü Sanayi Devriminin Gemi İnşa Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Etkileri
Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisi, Vol. 215, Haziran 2019, s. 28-42, ISSN: 1300-197
GÜNGÖR AYTEK,BARLAS BARIŞ
Barış Barlas Özgün Makale
2000’li Yıllarda Türkiye İnşaat İşgücünün Çalışma ve Yaşam Şartlarına İlişkin Durum
5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi - 5th International Congress On Social Sciences - Humanities And Education, İstanbul/TÜRKİYE, 19 Aralık 2019, s. 107-114
KARAKAŞ DERYA,YUSUFİ FERİMAH,HİSARCIKLILAR MEHTAP
Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Işığında Şantiye Kurulumu El Kitabı
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Antalya/TÜRKİYE, 6 Kasım 2014
YÜKSEL ERCAN,YILDIRIM EREN,HAZNEDAROĞLU FEYZİ,KURUOĞLU MURAT
Murat Kuruoğlu Özet Bildiri
Fiziksel Güce Dayalı Çalışan İnşaat İşçilerinin İş sağlığı ve Güvenliği kapsamında bulanık Mantıkla Risk Analizi
4. İnşaat Yönetimi Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 1 Ekim 2007
KURUOĞLU MELEK YEŞİM,AKYILDIZ BURCU,KURUOĞLU MURAT
Murat Kuruoğlu Tam metin bildiri
Fiziksel Güce Dayalı İnşaat İşlerinde Çalışanların İş Yaşamı, İş sağlığı ve Güvenliğine Bağlı Performansının Değerlendirilmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Ankara/TÜRKİYE, 1 Ekim 2007
KURUOĞLU MELEK YEŞİM,KURUOĞLU MURAT,BAKSI HASAN GÜRAY
Murat Kuruoğlu Tam metin bildiri
Asılı Erişim Donanımlı Platformlarda Periyodik Kontrol Sonuçlarının Değerlendirilmesi
9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 6 Mayıs 2018
KURT HABİBOĞLU SERPİL
Serpil Kurt Habiboğlu Tam metin bildiri
Kule Krenlerde (Vinçlerde) Periyodik Kontrol Sonuçlarının Değerlendirilmesi
9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, iSTANBUL/TÜRKİYE, 6 Mayıs 2018
KURT HABİBOĞLU SERPİL
Serpil Kurt Habiboğlu Tam metin bildiri
Mobil Krenlerde (Vinçlerde) Periyodik Kontrolde Karşılaşılan Sorunlar ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, iSTANBUL/TÜRKİYE, 6 Mayıs 2018
KURT HABİBOĞLU SERPİL,YILMAZ EGEMEN
Serpil Kurt Habiboğlu Tam metin bildiri
Üniversitede İSG Risk Ekiplerimizin Eğitimlerinin TS ISO 45001’xxe Uyumlaştırılarak Güncellenmesi”
IOHS EXPO Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuar Bildiri Kitabı, İstanbul/TÜRKİYE, 13 Şubat 2018
KURT HABİBOĞLU SERPİL,BAYIN AYŞEGÜL
Serpil Kurt Habiboğlu Tam metin bildiri
Mimari Restorasyon ve Konservasyon Projelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamaları
Teknik Dergi/Technica Journal, Vol. 31, No. 5, Eylül 2020, s. 10275-10290, ISSN: 1300-3453
GÜRCANLI GÜRKAN EMRE,UZUN İBRAHİM MERT,ÖZTÜRK DENİZ
Kentsel dönüşüm sürecinde asbest maruziyeti ve alınması gereken önlemler
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Vol. 23, No. 6, Aralık 2017, s. 694-706, ISSN: 2147-5881
AKBOĞA KALE ÖZGE,GÜRCANLI GÜRKAN EMRE,BARADAN SELİM
İnşaatlarda Yeni Bir Risk Değerlendirme Yöntemi HRNS
5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, İzmir/TÜRKİYE, 5 Kasım 2015
BİLİR MAHÇİÇEK SENEM,GÜRCANLI GÜRKAN EMRE
Senem Bilir Mahçiçek Tam metin bildiri
İnşaat Sektöründe Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönetimi Kullanılarak İş Güvenliği Maliyet Tahmini
5. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, İzmir/TÜRKİYE, 5 Kasım 2015
BİLİR MAHÇİÇEK SENEM,GÜRCANLI GÜRKAN EMRE
Senem Bilir Mahçiçek Tam metin bildiri
Türkiye de ve Dünya da Yapı Makinası Tiplerine Göre Şantiyelerde Meydana Gelen İş Kazaları ve Negatif Etkileri
4. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Konya/TÜRKİYE, 1 Kasım 2013
E AGHAZADEH, Ş BAYTEKİN, SENEM BİLİR, K GENÇ, İ TİMURLENK, B S YILMAZ, G E GÜRCANLI
Senem Bilir Mahçiçek Tam metin bildiri
Dünya da ve Türkiye de Yapı Makinaları Üretimi ve Makina Tiplerine Göre Kullanım Değerleri Üzerine Bir Araştırma
4. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Konya/TÜRKİYE, 1 Kasım 2013
E AGHAZADEH, ŞEYDA BAYTEKİN, SENM BİLİR, K GENÇ, İ TİMURLENK, B S YILMAZ, G E GÜRCANLI
Senem Bilir Mahçiçek Tam metin bildiri
İş güvenliği uzmanlığı sisteminin gelişimi üzerine bir alan çalışması
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Vol. 20, No. 2, Aralık 2018, s. 177-190, ISSN: 1301-7985
AKBOĞA KALE ÖZGE,DİKMEN SEYYİT ÜMİT,GÜRCANLI GÜRKAN EMRE,BAYRAM İREM,BARADAN SELİM
Altyüklenici Firmaların İş Güvenliği Performansının Ölçümünde Kullanılan Anahtar Performans Göstergeleri
5. İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Sempozyumu, 5 Kasım 2015
BİNGÖL BEFRİN NEVAL,POLAT TATAR GÜL
Gül Polat Tatar Tam metin bildiri
Investigation of Occupational Health and Safety for a PlasticPackage Manufacturing Facility
2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, ICOCEE 2017, NEVŞEHİR/TÜRKİYE, 8 Mayıs 2017, s. 3486-3492
ÇİÇEK KÜBRA,İSKENDER FATMA GÜLEN,DULKADİROĞLU HAKAN,BABUNA FATMA FATOŞ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930