ARAMA SONUÇLARI

Toplam 63 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Vahit Tuna - Kişisel Sergisi - Ses Düzeni Kurulum ve Özgün Ses Kayıt ve İşleme
Galerist Sanat Galerisi, Alt Sanat Mekanı, MARS Sanat Galerisi, REM Sanat Mekanı, 7 Mart 2017 - 8 Nisan 2017
GALERİST SANAT GALERİSİ, ALT SANAT MEKANI, MARS SANAT GALERİSİ, REM SANAT MEKANI
Gökhan Deneç Sanatsal Faaliyet SERGİ
ALT ÜST
SPIKE ISLAND, 15 Şubat 2014
SPIKE ISLAND
Mehmet Cevdet Erek Sanatsal Faaliyet KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
Bina Alt Sistemlerinin Bütünleştirilmesi
2. Yüksek Yapılar Ulusal Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 4 Kasım 1992, s. 379-386
SERTESER NURİ
Genelleştirilmiş sabit oran alt manifoldlar ve Gauss tasvirleri
28. Ulusal Matematik Sempozyumu, 7 Eylül 2015
TURGAY NURETTİN CENK
Nurettin Cenk Turgay Özet Bildiri
Halay Türü Oyunların Tanımı Yapısal Özellikleri ve Alt Grupları
Motif Dergisi, No. 46, Nisan 2006
UZUNKAYA EYÜP
Eyüp Uzunkaya Özgün Makale
Üretici Hizmetlerin Kent Merkezi-Alt Merkez Yer Seçimine Etki Eden Faktörler: İstanbul Örneği
2017, Seba Yayını
KARAMUSTAFAOĞLU, TURK Ş Ş
Music Sessions: MIAM Sunar / Müzik = Elektrik Konser Kaydı
Alt Sanat Galerisi, BomontiAda, 15 Mart 2018
Gökhan Deneç Sanatsal Faaliyet KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
ALT ÜST
Spike Island, 15 Şubat 2014 - 13 Nisan 2014
SPİKE ISLAND
Mehmet Cevdet Erek Sanatsal Faaliyet SERGİ
İşçi sağlığı ve iş güvenliği bakış açısıyla bir alt yüklenici seçim ve değerlendirme yöntemi ve saha çalışması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
SEFA ÇEKÜÇ
Gürkan Emre Gürcanlı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bazik oksijen fırını cürufunun yapay agrega olarak esnek üstyapılarda alt temel ve temel tabakalarında kullanılabilirliğinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
HİKMET ERGİN
Şükrüye İyinam Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ulaştırma altyapı bilgi sistemleri: Sarıyer ilçesi için ulaştırma alt yapı bilgi sisteminin oluşturulması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
YAVUZ DELİCE
Murat Ergün Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Adana ilindeki toplu taşıma sistemlerinin alt yapısının tespiti ve iyileştirme önerileri
Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi, 2013
NESLİHAN EMİNE ÇETİNKAYA
Murat Ergün Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sonlu tipten alt manifoldlar ve Gauss tasvirleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
BURCU BEKTAŞ
Elif Canfes Tez Doktora Tamamlandı
Alt yüklenici sözleşmelerinde riskler ve meydana gelen uyuşmazlıklar arasındaki ilişkinin modellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
GÖKÇE BAKİOĞLU
Deniz Artan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Klasik ve ağ kodlamalı OFDMA sistemlerde alt-taşıyıcı atama
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
BUĞRA ENGİN
İbrahim Altunbaş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Solo soğutucularda kapı alt kapama parçasında görülen deformasyonların sayısal ve deneysel incelenmesi ve iyileştirme çalışmaları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
EMRE EMEK
İbrahim Mehmet Palabıyık Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Emberger biyoiklim sınıflandırmasına göre Türkiye'de Akdeniz biyoiklim katlarının ve alt tiplerinin dağılışı
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2021
KATİBE ASLI BAYLAN
Demet Biltekin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Göl Alt Havzaları Bazında Yayılı Kaynaklardan Oluşan N Ve P Yükünün Tahmini:Burdur Havzası Örneği
2011
CEVDET BİÇER
Mustafa Sait Yazgan Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Alt kültürlerin kenti dönüştürme etkisi: Karaköy ve Williamsburg örnekleri üzerinden kentlerin mekansal dönüşümü
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
FERRUH BARIŞ TÜRE
Ozan Önder Özener Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yeniden kullanılan endüstri tesislerinde yeni işlev ile yapı alt sistemlerinde görülen müdahaleler arasındaki ilişkinin Türkiye'deki örnekler üzerinden incelenmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
HATİCE YASEMİN ÇAKIR
Fethiye Ecem Edis Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930