ARAMA SONUÇLARI

Toplam 38 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Boya atık sularının arıtılabilirliği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
SERDAR GÖKŞEN
Fatma Fatoş Babuna Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Boya hattı otomasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
SÜNUSİ TURFANDA
Salman Kurtulan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
BisBAL Kullanılarak Gerçekleştirilen Yüzey Modifikasyonu ile Düz Plaka Mikrofiltrasyon Membranlarının Biyotıkanmaya Karşı Direncinin Arttırılması
MEMTEK 2017 – 5. Ulusal Membran Teknolojileri Ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 21 Eylül 2017, s. 75-75
KÖSE MUTLU BÖRTE, TÜRKEN TÜRKER, MEHMET CAN GÜÇLÜ, ÜRPER GÜLSÜM MELİKE, GÜÇLÜ SERKAN, ÖVEZ SÜLEYMAN, KOYUNCU İSMAİL
BisBAL Kullanılarak Gerçekleştirilen Yüzey Modifikasyonu ile Düz Plaka Mikrofiltrasyon Membranlarının Biyotıkanmaya Karşı Direncinin Arttırılması
MEMTEK 2017 – 5. Ulusal Membran Teknolojileri Ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 21 Eylül 2017, s. 75-75
KÖSE MUTLU BÖRTE, TÜRKEN TÜRKER, MEHMET CAN GÜÇLÜ, ÜRPER GÜLSÜM MELİKE, GÜÇLÜ SERKAN, ÖVEZ SÜLEYMAN, KOYUNCU İSMAİL
AHŞAP YÜZEYLERE TABANCALI BOYA UYGULAMALARINDA GERÇEK-ZAMANLI BOYA ATIM, ÖLÇME VE İZLEME TERTİBATI
Patent No: 2017/23254, Patent Sınıfı: B27K 5/02, 2021
ENDER HAZIR,TUNCAY ÖZCAN,KÜÇÜK HÜSEYİN KOÇ
Tuncay Özcan Patent SECTION B - PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
Nanoscaled bioactive glasses
Uluslararası seramik cam emaye sır ve boya kongresi, 10 Ekim 2018
EROL TAYGUN MELEK MÜMİNE
Thin Films of High Soluble Metal II Phthalocyanines
Paintİstanbul Boya Sanayi ve Yardımcı Maddeler Kongre ve Fuarı, İstanbul/TÜRKİYE, 23 Eylül 2010
ÖZÇEŞMECİ MUKADDES,SORAR İDRİS,HAMURYUDAN ESİN
Mukaddes Özçeşmeci Tam metin bildiri
Boya Arıtımında Ultrafiltrasyon Membranlarının Kullanımı
MEMTEK 2015 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, ISPARTA, Isparta/TÜRKİYE, 7 Ekim 2015
KESKİN BAŞAK, TÜRKEN TÜRKER, KOYUNCU İSMAİL
Başak Keskin Tam metin bildiri
Boya imalat sektöründe kullanılan kimyasalların iş sağlığı üzerine etkileri
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Üsküdar Üniversitesi, 2017
SÜHA ER
Vildan Enisoğlu Atalay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Poli(bütil akrilat-metil metakrilat) nanokompozitlerin film özelliklerinin incelenmesi ve boya bağlayıcısı olarak kullanımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
ALİCAN VATANSEVER
Ahmet Sirkecioğlu Tez Doktora Tamamlandı
Yeni A3B tipi çinko(II) ftalosiyaninlerin hazırlanması ve kokteyl boya olarak fotovoltaik uygulamaları
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
ŞEYMA NUR SÜERKAN
Altuğ Mert Sevim Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bir reaktif boya hammadesi olan 2-naftilamin 3,6,8-trisülfonik asit (K-asit)'in ozonlama prosesi ile oksidasyonunun incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
GÜLCAN BAŞAR
İdil Arslan Alaton Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Asit boya banyosu atık sularının kimyasal prosesler ile ön arıtılabilirliğinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
YASEMİN ŞAHİN
İdil Arslan Alaton Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Dispers boya banyo atıksularının elektrokoagülasyon ile arıtılabilirliğinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
GÜLER TÜRKOĞLU
İdil Arslan Alaton Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Boya endüstrisi atıksularının kimyasal arıtılabilirliği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
GÜLİN KUTLUAY
Fatma Fatoş Babuna Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bir tekstil endüstrisi boya atıksularının kimyasal arıtılabilirliği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002
HİJLAL ÜNER
Fatma Fatoş Babuna Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Oto boya atölyelerinde temizlik ve inceltme solventlerinin kronik maruziyet ile sağlık risklerinin hesaplanması ve bu solventlerin ikame edilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
SİBEL KIZILGÜL
İsmail Toröz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Halloysit nanotüp katkılı ultrafiltrasyon membran üretimi, karakterizasyonu ve boya madde gideriminde uygulaması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
BAŞAK KESKİN
İsmail Koyuncu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tekstil endüstrisinde reaktif boya banyolarında ozon ile rek giderimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1999
TUĞBA ÖLMEZ
Nuray Işık Kabdaşlı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tekstil endüstrisi reaktif boya banyolarının elektrokimyasal yöntemler ile arıtımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
BURCU VARDAR
Nuray Işık Kabdaşlı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930