ARAMA SONUÇLARI

Toplam 18 adet sonuçtan 18 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Impacts of organizational culture and leadership on business performance A case study on Telecom acquisitions
2nd International Conference On Leadership, Technology And Innovation Management, İstanbul/TÜRKİYE, Vol. 75, No. 2013, 11 Ekim 2012, s. 71-82
YILDIRIM NİHAN,SEDA BİRİNCİ
Comparing Forecast Performance of Stock Market and Macroeconomic Volatilities An US Approach
World Business, Economics and Finance Conference, 26 Eylül 2011
TOKMAKÇIOĞLU KAYA, TAŞ OKTAY
Kaya Tokmakçıoğlu Tam metin bildiri
Decomposing the Impact of Sales Promotions on a Large Scale Retailer’xxs Business Performance
INFUS 2019, 23 Temmuz 2019
ZEYBEK ÖMER,KAYA TOLGA,ÜLENGİN KEMAL BURÇ,ÖZTÜRK IŞIL
Tolga Kaya Tam metin bildiri
The Effects Of Service Quality And Customer Loyalty On Switching And Bank Performance
International Conference on Business, Economics and Management, 13 Haziran 2007
GÖK MÜGE,CEYLAN CEMİL
Cemil Ceylan Tam metin bildiri
PERFORMANCE EVALUATION OF THE PORTFOLIOS CONSTRUCTED BY STOCHASTIC DOMINANCE TEST
Global Business Research Congress, 24 Mayıs 2017
TAŞ OKTAY,UĞURLU UMUT
Oktay Taş Özet Bildiri
Performance Measurement of Turkish and Chinese Manufacturing Firms: A Comparative Analysis
Euroasia journal of business and economics, No. 1, Şubat 2008
BAYYURT NİZAMETTİN,DÜZÜ GÖKHAN
Nizamettin Bayyurt Özgün Makale
Advanced Bağlama Performance Techniques
Popakademie Baden-Württemberg (University of Popular Music and Music Business), 5 Temmuz 2018 - 6 Temmuz 2018
POPAKADEMİE BADEN-WÜRTTEMBERG /ERDEM ŞİMŞEK
Erdem Şimşek Sanatsal Faaliyet SERGİ
The short-term and long-term impact of marketing related factors on business performance
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ÇAĞLA BURÇİN AKDOĞAN
Kemal Burç Ülengin Tez Doktora Tamamlandı
Kurumsal Değerler Olarak Kalite, İnovasyon, Katılımcılık ve İşbirliğinin Kişi-Örgüt Uyumu Bağlamında Çalışanın Görev Performansına Etkisi: Konaklama Sektöründe Bir Araştırma (The Effect of Quality, Innovation, Participation and Collaboration as Corporate Values on Employee Task Performance and the Mediating Role of Person-Organization Fit: A Research in the Hospitality Sector)
Journal of Business Research - Turk, Vol. 13, No. 1, Mart 2021, s. 892-903, ISSN: 1309-0712
ASLAN MUSTAFA, YAMAN FATİH
Fatih Yaman Özgün Makale
Sustainable project management in Turkey: Current practices and impacts on business performance
International Symposium for Production Research 2017 (ISPR 2017, Viyana/AVUSTURYA, Vol. 1, No. 1, 13 Eylül 2017
ŞAVLIK TUĞÇENUR,YILDIRIM NİHAN
Strategic environmental analysis of potentials and challenges of internet service provider ISP industry in Turkey
Eurasia Business and Economics Society EBES 2012 Conference, Warsaw/POLONYA, 1 Kasım 2012
YILDIRIM NİHAN, ERDOĞAN MUHAMMET ESAT
Assessment of lean manufacturing effect on business performance using Bayesian Belief Networks
Expert Systems with Applications, Vol. 42, No. 19, Kasım 2015, s. 6539-6551, ISSN: 09574174
BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU GÜLÇİN,KAYAKUTLU GÜLGÜN,KARAKADILAR İBRAHİM SARPER
Gülgün Kayakutlu Özgün Makale
Mode of Entry and the Performance of Foreign Banks Evidence from Turkish Banking Industry
Eurasian Journal of Business and Economics, Vol. 9, No. 17, Eylül 2016, s. 153-164, ISSN: 1694-5948
AKIN AHMET,BAYYURT NİZAMETTİN
Nizamettin Bayyurt Özgün Makale
Efficiency Performance of Foreign-owned Firms in Turkey
Transformations in Business and Economics, Vol. 7, Ocak 2008, s. 20-31, ISSN: 1392-8732
BASTI EYUP
Nizamettin Bayyurt Özgün Makale
The Performance of Turkish Manufacturing Firms in Stable And Unstable Economic Periods
The South East European Journal of Economics and Business, Vol. 2, 2007, s. 43-52, ISSN: 2233-1999
BAYYURT NİZAMETTİN
Nizamettin Bayyurt Özgün Makale
The Performance of Turkish Manufacturing Firms in Stable And Unstable Economic Periods
The South East European Journal of Economics and Business, Vol. 2, 2007, s. 43-52, ISSN: 2233-1999
BAYYURT NİZAMETTİN
Nizamettin Bayyurt Özgün Makale
Performance of Tapping Techniques on Bağlama
Popakademie Baden-Württemberg - University of Popular Music and Music Business, 5 Nisan 2018 - 6 Nisan 2018
POPAKADEMİE BADEN-WÜRTTEMBERG - UNİVERSİTY OF POPULAR MUSİC AND MUSİC BUSİNESS
Erdem Şimşek Sanatsal Faaliyet SERGİ
Yedekleme Planı ve Kariyer Yönetim Sisteminin, Çalışanın Algıladığı Görev Performansına Etkisi (The Effect of the Succession Plan and the Career Management System on the Perceived Task Performance of the Employee)
İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK), Vol. 13, No. 3, Eylül 2021, s. 2715-2726, ISSN: 1309 - 0712
YAMAN FATİH, ASLAN MUSTAFA, AKSU AYHAN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930