ARAMA SONUÇLARI

Toplam 100 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Gökçedoğan (Kargı-Çorum) Kuzeyindeki Metabazitlerde Gözlenen TiO2 Anomalisinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Değerlendirilmesi
8. Jeokimya Sempozyumu, May 2-6, Antalya, Türkiye., 2 Mayıs 2018
UYGUR MERVE,YALÇIN CİHAN,KAYA MUSTAFA,KARAMAN MUHITTIN,KUMRAL MUSTAFA
Mustafa Kumral Özet Bildiri
Yastık yapılı bazaltlardaki yüksek manyetizma karakterinin coğrafi bilgi sistemleri (CBS) tabanlı coğrafi ağırlıklandırılmış regresyon (GWR) modeli ile yorumlanması: Kargı doğusu (Çorum) örneği
8. Jeokimya Sempozyumu, May 2-6, Antalya, Türkiye., 2 Mayıs 2018
KAYA MUSTAFA,YALÇIN CİHAN,KARAMAN MUHITTIN,KUMRAL MUSTAFA
Mustafa Kumral Özet Bildiri
İğneada Arazi Örtüsü ve Kullanımı Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi
HKM Jeodezi, Jeoinformasyon Arazi Yönetimi Dergisi, Vol. 106, No. 3, 2011, s. 72-75
BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ, BOZKAYA GONCA, GÖKSEL ÇİĞDEM, DOĞRU AHMET ÖZGÜR, ULUĞTEKİN NECLA, SÖZEN SEVAL
Filiz Bektaş Balçık Özgün Makale
Kilyos Kıyı Kumullarının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak İzlenmesi
Türkiye Kıyıları 06, Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, 7 Kasım 2006
BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ, DOĞRU AHMET ÖZGÜR, GÖKSEL ÇİĞDEM, ULUĞTEKİN NECLA
Filiz Bektaş Balçık Tam metin bildiri
Karadeniz Havzası nda Sürdürülebilir Kalkınmayı Destekleyici Gözlemleme ve Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 2-6 Kasım 2009, 2 Kasım 2009
BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ, DOĞRU AHMET ÖZGÜR, KÖKTUNA MERVE, TEKSOY SENEM, GÖKSEL ÇİĞDEM, ULUĞTEKİN NECLA
Filiz Bektaş Balçık Tam metin bildiri
RapidEye Görüntüsü Red Edge Bantının Sınıflandırma Doğruluğuna Etkisinin Araştırılması İzmir Menemen Örneği
IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), 16 Ekim 2012
BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ, BALIK ŞANLI FÜSUN, ESETLİLİ TOLGA, KURUCU YUSUF, GÖKSEL ÇİĞDEM
Filiz Bektaş Balçık Tam metin bildiri
PM2 5 Dag ılımının Belirlenmesi I çin Enterpolasyon Yöntemlerinin Kars ılas tırılması Marmara Bölgesi Örneg i
V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2014), 14 Ekim 2014
ÖZTANER BURAK, GÜNEY BURCU, KALKAN KAAN, KAHYA CEYHAN,BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ,ÇAKIR SEDEF
Filiz Bektaş Balçık Tam metin bildiri
Meteorolojik Verilerin Değerlendirilmesi ve Sunulması için Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 31 Ekim 2011
DOĞRU AHMET ÖZGÜR, KESKİN MERVE, ÖZDOĞU K, ILIEV N, ULUGTEKİN NECLA, BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ, GÖKSEL ÇİĞDEM, SÖZEN SEVAL
Filiz Bektaş Balçık Tam metin bildiri
Çok Spektrumlu Verilerden Bilgi Çıkarımında Mekansal Filtreleme Etkisinin I ncelenmesi
V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2014),, 14 Ekim 2014
KESKİN MERVE, DOĞRU AHMET ÖZGÜR, GÖKSEL ÇİĞDEM, BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ
Filiz Bektaş Balçık Tam metin bildiri
Kutup Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı Ve Önemi
Kutup Bilimleri Çalıştayı, Nisan 2017, s. 40
AYSE GIZ GULNERMAN GENGEC, H. YAVASOGLU, M. N. ALKAN, B. OZSOY, O. S. DURAK, O. OKTAR
Burcu Özsoy Bildiri
Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Taşkın Hidrolik Modeli
4. Su yapıları Sempozyumu, Antalya/TÜRKİYE, 19 Kasım 2015, s. 260-267
BURGAN HALİL İBRAHİM,KELLECİOĞLU DORUKHAN,AKSOY HAFZÜLLAH,KIRCA VEYSEL ŞADAN ÖZGÜR
Veysel Şadan Özgür Kırca Tam metin bildiri
2003 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Jeodezik Altyapısı
TUJJB TUJK 2003 Bilimsel Toplantısı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, 24-25-26 Eylül 2003, Konya
ÇELİK R N, DENİZ R, AYAN T, GÜRKAN O, ÖZTÜRK E
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
2007 Mekansal Verinin Kalitesi Konum ve Yükseklik Doğruluğu
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 2007 Kongresi, Trabzon, Türkiye, 30 Ekim – 05 Kasım 2007
ÖZLÜDEMİR M T, ÇELİK R N, KUTOĞLU S H, DENİZ R
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
2003 Ulusal Jeodezik Referans Sistemleri ve CBS
TUJJB TUJK 2003 Bilimsel Toplantısı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, 24-25-26 Eylül 2003, Konya
AYAN T, GÜRKAN O, DENİZ R, ÖZTÜRK E, ÇELİK R N
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
2005 Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları
10. Türkiye Harita Teknik ve Bilimsel Kurultayı, 28 Mart–1 Nisan 2005, Çağrılı Bildiri, Ankara
ÇELİK RAHMİ NURHAN
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
2003 Ulusal Jeodezik Referans Sistemleri ve CBS
TUJJB TUJK 2003 Bilimsel Toplantısı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, 24-25-26 Eylül 2003, Konya
AYAN T, GÜRKAN O, DENİZ R, ÖZTÜRK E, ÇELİK R N
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
Buğday Bitkisinin Farklı Ekim Bölgelerindeki Gelişim Düzeyinin Bilgi Teknolojileri ile İncelenmesi
TMMOB – Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, ANTALYA/TÜRKİYE, 31 Ekim 2011
ÖZCAN ORKAN,MUSAOĞLU NEBİYE,ÜSTÜNDAĞ BURAK BERK,KURUCU YUSUF,ÖRMECİ CANKUT
Orkan Özcan Tam metin bildiri
Uydu ve Yersel Yağış Verilerinin Noktasal Frekans Analizi ile Mekansal Değerlendirmesi
TMMOB - Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara/TÜRKİYE, 11 Kasım 2013
ÖZCAN ORKAN,MUSAOĞLU NEBİYE,BOOKHAGEN BODO,ÖRMECİ CANKUT
Orkan Özcan Tam metin bildiri
2003 Uluslararası Jeodezik Referans Sistemleri ve CBS
TUJJB TUJK 2003 Bilimsel Toplantısı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, 24-25-26 Eylül 2003, Konya, ISBN 975
DENİZ R, AYAN T, GÜRKAN O, ÖZTÜRK E, ÇELİK R N
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
2001 MM CBS nin Tarihi Dokümantasyon Çalışmasına Uygulanması
Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri 13-14 Kasım 2001, Özel Kitapçığı, CBS Komitesi, Fatih Üniversitesi
GÜNEY C, ÖZÖNER B, DUMAN. M, UYLU K, ÇELİK R N
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930