ARAMA SONUÇLARI

Toplam 32 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Betonarme Perdelerin Deformasyon Kapasitesinin Belirlenmesi
ITU One Day Seminar, İstanbul/TÜRKİYE, 12 Kasım 2020
DEĞER ZEYNEP
Zeynep Değer Özet Bildiri
İstanbul Dayklarının Dayanım ve Deformasyon Özellikleri.
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu 5 “Kent ve Jeoloji”, 12 Mayıs 2017
ÜNDÜL ÖMER,ÇOBANOĞLU BUĞRA
Ömer Ündül Özet Bildiri
İstanbul’daki mağmatik kayaların dayanım ve deformasyon özellikleri ile yan kayaçlar ile ilişkileri.
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, 12 Ekim 2017
ÜNDÜL ÖMER,ÇOBANOĞLU BUĞRA
Ömer Ündül Tam metin bildiri
İstanbul Paleozoyik İstifi’ndeki Dayklar ile Yan Kayalarının Dayanım ve Deformasyon Özelliklerindeki Farklılıklar
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, Aralık 2018, ISSN: 1016-9172
ÜNDÜL ÖMER,ÇOBANOĞLU BUĞRA,TAZ FEYAT
Ömer Ündül Özgün Makale
Sülfatça Zengin Killi Kayaların Dayanım ve Deformasyon Özellikleri ile Gevrek Kırılma Süreçleri
Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Aralık 2015
ÜNDÜL ÖMER,AMANN FLORİAN,KAİSER PETER
Ömer Ündül Özgün Makale
Gökçeada’da Yüzeylenen Andezit ve Riyodasit Bileşimli Kayaların İçyapı Özelliklerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerine Etkileri
Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Aralık 2016
ÜNDÜL ÖMER,AYSAL NAMIK
Ömer Ündül Özgün Makale
Balastsız üstyapılarda aplikasyon ve deformasyon ölçmeleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
UFUK ÇATALKAYA
Zübeyde Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Beton çelik çubuklarının çevrimsel deformasyon davranışının incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002
ABDULKADİR UYSAL
Hüseyin Çimenoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
1050 ve 8006 alüminyum alaşımlarının deformasyon ve yeniden kristalleşme davranışı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
ERGÜN DOĞAN
Hüseyin Çimenoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Zincir çeliklerinin soğuk çekme oranına bağlı olarak deformasyon davranışlarının belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
GÜLER DÖNMEZ
Hüseyin Çimenoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ön deformasyon uygulanmış DP600 kalite çeliklerin punta kaynak özelliklerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
RAMAZAN UZUN
Hüseyin Çimenoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Betonarme perdelerin deformasyon kapasitesinin incelenmesi
Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
ÇAĞRI BAŞDOĞAN
Zeynep Değer Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Eş kanallı açılı presleme ile aşırı plastik deformasyon uygulanan 2024 alüminyum alaşımının yaşlandırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
İZER FRANKO
Ramazan Murat Tabanlı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş Al / %15 SiCp matrisli karma malzemenin deformasyon davranışının incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
ALPAY VARDAR
Şafak Yılmaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çift fazlı çeliklerin deformasyon davranışının analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
BERKAY ERGENE
Şafak Yılmaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İstanbul metrosu Koska tünelleri yüzey deformasyon analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
ÖZGÜN ÇEÇEN
Aykut Şenol Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Eşit kesitli kanal içinde açılı presleme/ekstrüzyon (ecap/ecae) yoluyla aşırı plastik deformasyon
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
ALİ EVREN IŞIK
Turgut Gülmez Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Killi zeminlerde NATM ile açılan tünellerin deformasyon tahmini
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
MEHMET AKIN
Recep İyisan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Palaeoseismic behaviour of strike-slip faults in slowly deforming regions: palaeoearthquakes and long-term slip history of the Ovacik Fault (eastern Turkey)
JOURNAL OF SEISMOLOGY, Vol. 25, No. 1, Şubat 2021, s. 255-272, ISSN: 1383-4649
YAZICI MÜGE, ZABCI CENGİZ, NATALINE BORIS, SANÇAR TAYLAN, AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR
Encyclopaedia of Geology
2021, s. 913-929, Academic Press
ŞENGÖR ALİ MEHMET CELAL, ZABCI CENGİZ, NATALINE BORIS

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930