ARAMA SONUÇLARI

Toplam 72 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Türkiye’de Konut Alanlarının Planlanması, Prof. Kemal Ahmet Aru’nun Levent 4. Mahalle Tasarım Yaklaşımı Kemal Ahmet Aru Kentsel Planlama ve Tasarım
İstanbul/TÜRKİYE, 2016, s. 237-274, İTÜ Vakfı Yayınları
AYATAÇ HATİCE,YÖNEY NİLÜFER,TÜRER BAŞKAYA FATMA AYÇİM
Fatma Ayçim Türer Başkaya Bilimsel KitapKitap Bölümü
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE LOCAL IN A REGIONAL CONTEXT: FINDINGS FROM AN ANATOLIAN TOWN, OSMANELI CASE
Regional Studies Association (RSA) Winter Conference - New Pressures on Cities and Regions, LONDRA/İNGİLTERE, 24 Kasım 2016
KISAR KORAMAZ ELİF,AKPINAR AYŞEN
Yerinden Edilme Amaç mı Araç mı? İstanbul’un Dönüşümüne Dair Gerçekler ve Politika Önerileri
8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 42. Kolokyumu - "Göç-Mekan-Siyaset", İzmir/TÜRKİYE, 7 Kasım 2018, s. 125-144
AKÇAKAYA WAITE JR İMGE
Continuity and Change: Koşuyolu Hosing Settelement (Süreklilik ve Değişim: Koşuyolu Konut Yerleşmesi) Kemal Ahmet Aru Uluslararası Kentsel Planlama ve Tasarım Sempozyumu
İstanbul/TÜRKİYE, 2016, s. 275-297, İTÜ Vakfı Yayınları
YILDIZ DİLEK,ŞENER HASAN
Dilek Yıldız Özkan Bilimsel KitapKitap Bölümü
Mekansal Planlama Kapsamındaki Mekânsal Risklerin Yönetiminde Peyzaj Fonksiyonları ve Peyzaj Hassasiyetinin Tanımlanması
ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28 Haziran 2018
UZUN OSMAN,TEZER AZİME,TERZİ FATİH,KÖYLÜ GÜZİDE PINAR,KUTAY KARAÇOR ELİF LUTFİYE,OKAY NİLGÜN,TÜRKAY ZEYNEP,YILMAZ KAYA MELEK,GÜLER İPEK,AYDIN BİLGE,KARA DİDEM
Planlama Destek Sistemleri Yardımıyla Kentsel Gelişmenin Senaryo Tabanlı Modellenmesi
Dünya CBS Günü, TMMOB-Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Mekânsal Bilişim ve CBS Komisyonu Etkinliği, İstanbul/TÜRKİYE, 15 Kasım 2011
TERZİ FATİH
Fatih Terzi Özet Bildiri
İstanbul 2050 'Post-Carbon' Kentsel Gelişim Vizyonu ve Yol Haritası
15. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, 3 Aralık 2016
BAYCAN TÜZİN,AYGÜN AYSUN
Tüzin Baycan Tam metin bildiri
Planlama Sürecinde Yerleşmelerin Olası Gelişim ve Dönüşümlerinin Tahmini İçin Alternatif Bir Yaklaşım ”LUCAM Modeli”
Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 11 Haziran 2003, s. 302-314
YÜZER MEHMET ALİ
Mehmet Ali Yüzer Tam metin bildiri
Tarihsel Süreç Içerisinde Kentsel Yeşil Alan Kavramı Ve Tasarıma Etkisi Kemal Ahmet Arû, Kentsel Planlama Ve Tasarım
2016, s. 325-366, Itü Vakfı Yayınları
YILDIZCI AHMET CENGİZ,AYTAÇ GÜLŞEN,KUŞULUOĞLU DOĞA DİNEMİS
Gülşen Aytaç Bilimsel KitapKitap Bölümü
E Market Tedarik Zincirinde Direncin Kırılması E Perakende Lojistik ve Kentsel Planlama İşbirliği
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, No. 15, 26 Ekim 2010
DEKERVENOAEL RONAN, KOCOGLU İPEK, UGURLU SEDA, BOZKAYA BURCİN
Seda Yanık Özbay Tam metin bildiri
Kamusal Alanlarda İmaj Çatışması: Doğal ve Yapay İmaj Olgusu
PLANLAMA, Vol. 24, No. 3, Aralık 2014, s. 125-130, ISSN: 1300-7319
KÜRKÇÜOĞLU İSMAİL EREN
Kentsel Koruma Surecinde Gorsellestirme Tekniklerinin Etkinliginin Degerlendirilmesi
İtudergisi/a - mimarlık, planlama,tasarım, Vol. 9, No. 2, 2009, s. 145-154
KORAMAZ TURGAY KEREM,ZEREN GÜLERSOY NURAN
Turgay Kerem Koramaz Özgün Makale
Planlama Sürecinde Çevre Boyutunu Etkileyen Faktörler: Dört Metropoliten Alan Planından Çıkan Sonuçlar
32. Dünya Şehircilik Günü Kongresi: Kentsel Yeniden Yapılanma-Kazananlar, Kaybedenler, İSTANBUL/TÜRKİYE, 6 Kasım 2008, s. 691-708
ERBİL ASLI
Aslı Erbil Tam metin bildiri
İklim Değişikliği Odaklı Politika Üretim ve Planlama Süreçlerinde Bilim-Politika Arayüzlerinin Yeri: İstanbul ve İzmir Kalkınma Ajansları
7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, 10 Eylül 2020
EROĞLU MEHMET, ERBİL ASLI
Aslı Erbil Özet Bildiri
İklim Değişikliği Odaklı Politika Üretim ve Planlama Süreçlerinde Bilim-Politika Arayüzlerinin Yeri: İstanbul ve İzmir Kalkınma Ajansları”,
7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sepozyumu, 10-12 Eylül 2020, Ankara/TÜRKİYE, 10 Eylül 2020
EROĞLU MEHMET, ERBİL ASLI
Commodification of Risk through a Transnational Megaproject in the Emerging Global City of Istanbul
SASE Annual Conference, Chicago/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 10 Temmuz 2014
AY DENİZ,DEMİREŞ ÖZKUL BAŞAK
Reducing Inequalities in Transport for a Low Carbon Society
International Urban Planning and Environment Association Symposium (UPE10), Sydney/AVUSTRALYA, Vol. 1, 24 Temmuz 2012, s. 8-8
BEYAZIT EDA
İstanbul da Ulaşım ve Sosyal Eşitsizlikler yayın aşamasında
TMMOB III. Istanbul Kent Sempozyumu Yaşanabilir Bir İstanbul, İstanbul/TÜRKİYE, 22 Kasım 2013
BEYAZIT EDA
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlkelerinin ve Kriterlerinin Geliştirilmesi- İzmir Odak Grup Toplantısı
Kaya Prestij Otel, İzmir, 3 Ağustos 2017
PROF.DR. MEHMET OCAKÇI,PROF.DR. Ş. ŞENCE TÜRK, DOÇ.DR. FATİH TERZİ, PROF.DR. GÜLDEN ERKUT, SEZEN TÜRKOĞLU, AYÇA YILMAZ, AYŞENUR TANRIAŞKI
Fatih Terzi Sanatsal Faaliyet Diğer
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlkelerinin ve Kriterlerinin Geliştirilmesi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü, 22 Mayıs 2017 - 28 Kasım 2017
OCAKÇI, M., TÜRK, Ş.Ş., TERZİ, F.
Fatih Terzi Sanatsal Faaliyet Diğer

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930