ARAMA SONUÇLARI

Toplam 15 adet sonuçtan 15 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Kentsel Dokunun Gizleri Kentsel Doku Tasarımında Parametrik Yaklaşım
İstanbul/TÜRKİYE, 2013, Cenkler Matbaacılık
KAYA HASAN SERDAR,TERZİ FATİH,DEVECİOĞLU ASLI,BOYACI MELİS,ÖZER TUĞBA
Fatih Terzi Bilimsel Kitap
Kentsel Dokunun Gizleri Kentsel doku tasarımında parametrik yaklaşım
İstanbul/TÜRKİYE, 2013, Cenkler Matbaası
KAYA HASAN SERDAR,TERZİ FATİH,DEVECİOĞLU ASLI,BOYACI MELİS,ÖZER TUĞBA
Hasan Serdar Kaya Ders Kitabı
Kentsel Doku ile Şehirsel Büyüme Biçimi Arasındaki İlişkinin Mekansal Analizi İstanbul Örneği
III. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İzmir/TÜRKİYE, 10 Aralık 2009, s. 1-11
KAYA HASAN SERDAR,TERZİ FATİH,FULİN BÖLEN
Karaköy-Kemeraltı Bölgesinde 19. Yüzyıldan Günümüze Yaşanan Kentsel ve Toplumsal Gelişim, Dönüşüm ve Koruma Sorunları
Tasarım+Kuram, Vol. 13, No. 24, Aralık 2017, s. 90-112, ISSN: 1302-2636
GİRAY KÜÇÜK SEZGİ,MAZLUM DENİZ
Türkiye’de Kırsal Morfoloji ve Değişen Doku Tipolojilerinin Çözümlenmesi
Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı, 2. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, 2018
ALİYE AHU AKGÜN, EREN KÜRKÇÜOĞLU, MERT AKAY
Kentsel Mekan Organizasyonundaki Farklılıkların Fraktal Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Journal of İstanbul Kültür University, Vol. 4, No. 4, Aralık 2006, s. 153-172
KAYA HASAN SERDAR,BÖLEN FULİN
Kentsel dokudaki değişimin fraktal geometri yöntemiyle incelenmesi
İtüdergisi/a, Vol. 10, No. 1, Mart 2011, s. 39-50
KAYA HASAN SERDAR,BÖLEN FULİN
Taş ocaklarının faaliyet sonrası kentsel doku ile entegrasyonu - Cebeci ve Cendere bölgeleri, İstanbul
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
NİMET SERENA KARYOT
Fatma Ayçim Türer Başkaya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Erenköy'deki kentsel doku değişimi ve kültür varlığı konut yapılarının koruma durumları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
BURAK ÖZTÜRK
Gülsüm Tanyeli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bulgaristan Pomorie (Ahyolu) kentsel doku koruma önerisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
HATİCE MEMNUN
Yegan Kahya Sayar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye’de Kırsal Morfoloji ve Değişen Doku Tipolojilerinin Çözümlenmesi
II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, 31 Ekim 2018
AKGÜN ALİYE AHU,KÜRKÇÜOĞLU İSMAİL EREN,AKAY MERT
Aliye Ahu Akgün Tam metin bildiri
Kentsel Doku İle Şehirsel Büyüme Biçimi Arasındaki İlişkinin Mekansal Analizi İstanbul Örneği
3. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 10 Aralık 2009
KAYA HASAN SERDAR,TERZİ FATİH,BÖLEN FULİN
Hasan Serdar Kaya Tam metin bildiri
Çatı ve Cephelerde Uygulanan Güneş Panellerinden Üretilen Enerjinin Kentsel Doku ve Bina Tipolojisi Bağlamında İncelenmesi
3.Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontorlü Kongresi, İSTANBUL/TÜRKİYE, Vol. 1, 10 Mayıs 2018, s. 287-296
BEYAZTAŞ HALİT,KOÇLAR ORAL GÜL
Gül Koçlar Oral Tam metin bildiri
Emsal Tabanlı Kentsel Doku Değişimi Tahmin Modeli
Dünya Şehircilik Günü 45. Kolokyumu 9. Türkiye Şehircilik Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 6 Kasım 2021
KURU AZEM, YÜZER MEHMET ALİ
Mehmet Ali Yüzer Özet Bildiri
Şehir Eski Merkezlerinde Doku Özelliklerinin ve Mekansal İlişkilerin Farklılaşması: Afyonkarahisar Örneği
M.S.Ü. 1.Kentsel Koruma ve Yenileme Kongresi, İstanbul, İstanbul/TÜRKİYE, 10 Nisan 1997
ORUÇ GÜLDEN DEMET,GİRİTLİOĞLU CENGİZ
Gülden Demet Oruç Belirtilmemiş

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930