ARAMA SONUÇLARI

Toplam 42 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Kitosan ve grafen oksit-kitosan kompozit malzemeye sulu ortamda boyar madde adsorpsiyonunun kinetik modellemesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
NİLAY KAHYA
Fatma Bedia Berker Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Meyveler için kitosan veya elektrodöndürme ile elde edilmiş jelatin-kitosan nanolifi içeren yenilebilir kaplama
YTÜ IV. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi (NANOKON 2015), 2015
ELIF GAMZE AYGUN, OZLEM SAHIN, FILIZ ALTAY
Filiz Altay Bildiri
Meyveler için kitosan veya elektrodöndürme ile elde edilmiş jelatin-kitosan nanolifi içeren yenilebilir kaplama
YTÜ IV. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi (NANOKON 2015), İstanbul/TÜRKİYE, 5 Mart 2015
AYGÜN ELİF GAMZE,ŞAHİN ÖZLEM,ALTAY FİLİZ
Filiz Altay Özet Bildiri
Tıpta Kitin ve Kitosan Uygulamaları
Medikal & Teknik, Ocak 2005, s. 106-115
UMUT KIVANC SAHIN, NEVIN CIGDEM GURSOY
Tekstil Endüstrisinde Kitin ve Kitosan Uygulamaları
Tekstil & Teknik, Ağustos 2005, s. 176-182
UMUT KIVANC SAHIN, NEVIN CIGDEM GURSOY
Kitosan/ZnFe2O4 nanokompozit malzemesi hazırlanması, karakterizasyonu ve kanser ilacı yüklenen malzemeden ilaç salımının incelenmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
MERVE ECE TEMELKURAN
Zeynep Kalaycıoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gıda ambalaj malzemesi hedefli berberin katkılı kitosan filmlerin hazırlanması ve karakterizasyonu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
SERAY ÖZTÜRK
Zeynep Kalaycıoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Polikaprolakton-polietilen glikol-kitosan bazlı mikrokürecik üretimi ve kontrollü ilaç salınımında kullanılması için ön çalışma
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
ELİF NUR HAYTA
Fatoş Yüksel Güvenilir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gıda ambalaj malzemesi hedefli berberin katkılı kitosan filmlerin hazırlanması ve karakterizasyonu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
SERAY ÖZTÜRK
Fatma Bedia Berker Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kitosan/ZnFe2O4 nanokompozit malzemesi hazırlanması, karakterizasyonu ve kanser ilacı yüklenen malzemeden ilaç salımının incelenmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
MERVE ECE TEMELKURAN
Fatma Bedia Berker Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kitosan temelli kontrollü salım sistemlerinin sentez ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
AHMET KÜÇÜKÇALIK
Cüneyt Hüseyin Ünlü Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sülfobetain/NIPAAm/aljinat ve sülfobetain/NIPAAm//kitosan hidrojellerinin ilaç salım davranışlarının incelenmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
FATIMA CEMRE ŞAHİN
Candan Erbil Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çinkonun perlit ve kitosan modifiye perlit ile adsorpsiyon ve adsorpsiyon özelliklerinin karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
AYÇA ELMAS
Gülhayat Saygılı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kitosan poliakrilonitril/sepiyolit nanokompozitlerinin eldesi ve elyaf özelliklerinin araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
ELİF AKŞİT
Nesrin Köken Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Azotlu gübrelerin kontrollü salınımı için kitosan kullanımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, Aksaray Üniversitesi, 2022
BEKTAŞ AYIK
Murat Kaya Tez Doktora Tamamlandı
Diplopod vücut segmentlerinden 3 boyutlu kitosan üretimi ve biyoteknolojil uygulamaları
Fen Bilimleri Enstitüsü, Aksaray Üniversitesi, 2017
BAHAR YILMAZ
Murat Kaya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bradyporus sp. (Orthoptera, Insecta) Kitin ve Kitosan Film Üretimi ve İnsan Hücre Hattı (HEK293) Üzerine Sitotoksisitesinin Araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, Aksaray Üniversitesi, 2024
RAJAA UMRAN MOSA AL-RUBAYE
Murat Kaya Tez Doktora Devam Ediyor
Callinectes sapidus'dan kitin, kitosan izolasyonu ve fizikokimyasal karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, Aksaray Üniversitesi, 2015
FATMA DUDAKLI
Murat Kaya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sığırkuyruğu Otu (Verbascum sp) yapraklarından esinlenerek kitosan temelli süper hidrofobik film üretimi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, Aksaray Üniversitesi, 2023
IVAN MOHAMMED MAHMOOD AL-JAF
Murat Kaya Tez Doktora Devam Ediyor
Mantardan (trıcholoma terreum) elde edilen su ekstraktı ile kitosan temelli yenilebilir film eldesi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, Aksaray Üniversitesi, 2019
BEHLÜL KOÇ
Murat Kaya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930