ARAMA SONUÇLARI

Toplam 41 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Çaldağ lateritik nikel cevherlerinden hidrometalurjik yöntemlerle nikel ve kobalt eldesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
OZAN ÇOBAN
Mahmut Ercan Açma Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Akımsız nikel fosfor/nikel bor dubleks kaplamaların korozyon ve aşınma dirençlerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
GÖKÇE DİL
Ali Gökşenli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yerel lateritik nikel cevherlerinden nikel pik demir (NPD) üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
HALİL YILDIRIM
Onuralp Yücel Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Nikel köpüklerin ergimiş KOH içerisinde anodik oksidasyonu ile süperkapasitör uygulamaları için elektroaktif nikel oksit üretimi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
NAZLI İREM TOKMAK
Mustafa Kamil Ürgen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bakır-nikel (CuNi) ve bakır-nikel-indiyum (CuNiIn) alaşım nanopartiküllerinin ultrasonik sprey piroliz (USP) ve hidrojen redüksiyonu (HR) yöntemi ile üretilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
RAMAZAN OĞUZHAN APAYDIN
Sebahattin Gürmen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Parlak nikel kaplama
Patent No: TR201204968, Patent Sınıfı: A2, 2012
RAMAZAN KATIRCI
Esma Sezer Patent SECTION C - CHEMISTRY; METALLURGY
Parlak nikel kaplama
Patent No: TR201204968, Patent Sınıfı: A2, 2012
RAMAZAN KATIRCI
Belkıs Ustamehmetoğlu Patent SECTION C - CHEMISTRY; METALLURGY
Pirinç alaşımlarının çinkosuzlaşma korozyonuna alüminyum, nikel ve kalay alaşım elementlerinin etkileri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
ATALAY YAZAN
Mahmut Ercan Açma Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Nikel ve kobalt katkılı seydişehir alümina tozlarından sinter seramik esaslı malzemelerin geliştirilmesi ve karakterizasyon çalışmaları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
CEREN ERGÜNEŞ
Mustafa Lutfi Öveçoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Nikel kaplama banyoları için yardımcı kimyasalların geliştirilmesi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
RAMAZAN KATIRCI
Esma Sezer Tez Doktora Tamamlandı
Nano elmas takviyeli akımsız nikel-nor kaplamalar
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
NİYAZİ ERDEM TUBUN
Turgut Gülmez Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Titanyum ilavesinin nikel alüminyum bronzunun yapı ve özelliklerine etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
TURHAN ÜRÜN KOÇAK
Cevat Fahir Arısoy Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Hibrit mikrofiltrasyon teknolojisi ile sulu ortamdan nikel giderimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
COŞKUN AYDINER
Orhan İnce Tez Doktora Tamamlandı
Nikel-titanyum şekil bellekli alaşımlar kullanılarak geliştirilen İTÜ robot el prototipi ve performans analizleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
SAVAŞ DİLİBAL
Adnan Dikicioğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Azot difüzyonunu önlemeye yönelik 50CrMo4 çeliğinin akımsız nikel fosfor (NiP) kaplanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
SEDA YEMENİCİ
Hüseyin Çimenoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çinko ve nikel kaplanmış düşük karbonlu çelik plaka ve vidaların korozyon davranışının incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
NEDRET TUNA
Hüseyin Çimenoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Atık nikel kadmiyum pillerin geri kazanımına yönelik proses geliştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
ERHAN ÖZDUĞAN
Melkon Tatlıer Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Lityumca zengin nikel kobalt mangan oksit (NCM) katot üretimi ve Al2O3 yüzey modifikasyonu ile elektrokimyasal özelliklerinin geliştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
HALİS GENÇER KÜL
Özgül Keleş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kendiliğinden ilerleyen yüksek sıcaklık sentezi yöntemi ile nikel esaslı yeni ve özel alaşımların üretimi ve geliştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
ŞERİFE ÖZLEM ALTINORDU
Cevat Bora Derin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Grafen nano partikül ilavesinin akımsız nikel bor kaplamaya etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
ÇAĞDAŞ ÇAY
Murat Vural Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930