ARAMA SONUÇLARI

Toplam 97 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

2018-2023 yılları arasında Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırım portföyünün kurgulanması: Çok amaçlı doğrusal programlama metodu önerisi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
BERKER BAYAZIT
Gülgün Kayakutlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sonlu elemanlar metodu yardımıyla nokta direnç kaynağının soğuma analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1997
LÜTFİYE ÇEBİ
Murat Vural Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Düşük rodyum içerikli atık banyo çözeltilerinden elektrodiyaliz metodu ile rodyum geri kazanımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
ŞENAY AKÇA
Servet İbrahim Timur Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Nikel sülfür ateş analizi metodu ile katalitik konvertörlerdeki platin, paladyum ve rodyum metallerinin tayini ve metodun optimizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
MEHMET HAKAN MORCALI
Onuralp Yücel Tez Doktora Tamamlandı
Uydu ile hassas görüntülemede iz düşüm yönlendirme metodu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
ERHAN TOPAL
Orhan Akyılmaz Tez Doktora Tamamlandı
Kum zeminlerde imal edilen baret kazıklarda grup taşıma faktörünün sonlu elemanlar metodu ile incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
BERKAY KOÇAK
Berrak Teymür Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İstanbul ili Riva bölgesi zeminlerinin sıvılaşma potansiyeli ve zeminlerin bulanık mantık metodu ile incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
BURCU AZAKLAR ÇUHA
Musaffa Ayşen Lav Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İki farklı taşkın öteleme metodu ile yaprak alan indeksinin dağılı hidrolojik model kalibrasyonuna etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
AHMET BİLAL SAĞ
Mehmet Özger Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çelik halatlı titreşim sönümleyicilerin sonlu elemanlar metodu ile incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
MEHMET KUDUZOĞLU
Serpil Kurt Habiboğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türk Kara Kuvvetleri ana muharebe tankı seçiminde analitik hiyerarşi metodu ve bulanık kümeler
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001
SEYFETTİN ÇAKIR
Cengiz Kahraman Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Eddy akımı kayıplarının sonlu elemenlar metodu ile modellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, 2007
AHMET YILDIZ
Ahmet Cansız Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Mindlin plakların sonlu eleman metodu ile çözümlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002
ÜMİT TÜRE
Tülay Aksu Özkul Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gemi şaft sistemi burulma doğal frekanslarının Holzer metodu algoritması ile tespit edilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
SALİH VATANDAŞ
Ali İmre Aydeniz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
TÜRKİYE'DE YETİŞTİRİLEN YEREL NOHUTLARDAN İZOELEKTRİK ÇÖKTÜRME METODU İLE ELDE EDİLEN PROTEİN İZOLATLARININ FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
SÜMEYRA ÖNDER
Aslı Can Karaça Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
NATM metodu kullanılarak tünel tasarımı ve modellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
DENİZ POLAT
Hakan Tunçdemir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bir konteyner gemisinin sonlu elemanlar metodu ile yapısal analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001
MUSTAFA BOSTANOĞLU
Ahmet Ergin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Dairesel bir plakanın serbest harmonik titreşiminin diferensiyel transform metodu yardımıyla analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
HASAN SERTER YALÇIN
İbrahim Özkol Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çekirdeği gözenekli kiriş yapılarının difere419026nsiyel dönüşüm metodu kullanılarak serbest titreşim analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
AHMET GÖKAY ÖZTÜRK
İbrahim Özkol Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Eğik kiriş-kolon yapıların farklı sınır şartları altında diferansiyel dönüşüm metodu kullanarak burkulma analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
AYŞE ÖZKAN
İbrahim Özkol Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Mağaza aydınlatmasında dört köşe yaklaşımı metodu ve Türkiye'deki uygulamaları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1998
MURAT KUZUMOĞLU
Sermin Onaygil Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930