ARAMA SONUÇLARI

Toplam 69 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Uluslararası İnşaat Projelerinde Risk Priminin Çoklu Regresyon Yöntemi ile Belirlenmesi
1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, ANKARA/TÜRKİYE, 29 Eylül 2010, s. 584-595
POLAT TATAR GÜL,DAMCI ATİLLA,DÜZCAN MERT
Atilla Damcı Tam metin bildiri
İnşaat Sektöründe 4D-CAD Uygulamalarının Değerlendirilmesi ve Örnek bir Olay Çalışması
1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Ankara/TÜRKİYE, 29 Eylül 2010, s. 716-730
ERDOĞAN FİDAN,KURUOĞLU MURAT
Murat Kuruoğlu Özet Bildiri
Denge Diyagramları (LOB) Planlama Tekniğinin Türk İnşaatSektöründe Doğrusal Hat Takip Eden Projelerde KullanımınınAnalizi ve Değerlendirilmesi
4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir/TÜRKİYE, 3 Kasım 2016
KURUOĞLU MURAT,HAZNEDAROĞLU FEYZİ,AKTÜRK ÖZGÜR
Murat Kuruoğlu Özet Bildiri
Uluslararası Yüklenicilik Hizmetlerinde Türkiye Cumhuriyeti,Kore Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Karşılaştırması
4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir/TÜRKİYE, 3 Kasım 2016
SÖNMEZLER HASAN,HAZNEDAROĞLU FEYZİ,KURUOĞLU MURAT,KURU KADİR
Murat Kuruoğlu Özet Bildiri
Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Işığında Şantiye Kurulumu El Kitabı
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Antalya/TÜRKİYE, 6 Kasım 2014
YÜKSEL ERCAN,YILDIRIM EREN,HAZNEDAROĞLU FEYZİ,KURUOĞLU MURAT
Murat Kuruoğlu Özet Bildiri
Yatırım Kararı Açısından Konut Sekötründe Sürdürülebilir Müştesi Değişiklik Talepleri Yönetimi
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Antalya/TÜRKİYE, 6 Kasım 2014
YOĞURTÇU BENGÜ,KURUOĞLU MURAT
Murat Kuruoğlu Özet Bildiri
Genç Mühendis ve Mimarlara Yönelik, Pratik Keşif Çalışmalarında Kullanabilecekleri, Yapıların birim imalat pozları açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Antalya/TÜRKİYE, 6 Kasım 2014
KURUOĞLU MURAT,SARI ALPEREN,ÖZYILDIZ GÖKHAN
Murat Kuruoğlu Özet Bildiri
Yüklenici Firmaların Ar Ge Faaliyetleri
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Antalya/TÜRKİYE, 6 Kasım 2014, s. 869-880
İLTER AKIN TOLGA,DİKBAŞ HÜSEYİN ATİLLA
Akın Tolga İlter Özet Bildiri
Program Katılımcılarından Alınan Verilerle I ns aat Yo netimi Yu ksek Lisans Programlarıyla I lgili Bir Deg erlendirme
4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir/TÜRKİYE, 3 Kasım 2016, s. 1538-1549
İLTER AKIN TOLGA
Akın Tolga İlter Tam metin bildiri
Yüklenici firmaların yenileşim yapmasının önündeki engeller
2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir/TÜRKİYE, 13 Eylül 2012, s. 161
İLTER AKIN TOLGA,DİKBAŞ HÜSEYİN ATİLLA
Akın Tolga İlter Özet Bildiri
İnşaat Sektöründe ADR Kullanımı ve Seçim Kriterlerinin Kamu ve Özel Sektör Açısından İncelenmesi
2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İZMİR/TÜRKİYE, 13 Eylül 2012, s. 177-188
TAŞ ELÇİN FİLİZ,ARICI YAPRAK
Elçin Filiz Taş Tam metin bildiri
Kamu İnşaat Sektöründe Yaklaşık Maliyet Hesabı Şartnamesi Oluşturulmasına Yönelik Bir Çalışma
1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, ANKARA/TÜRKİYE, 29 Eylül 2010, s. 839-651
TAŞ ELÇİN FİLİZ,TOKALAKOĞLU DUYGU
Elçin Filiz Taş Tam metin bildiri
Türk İnşaat Sektöründe Arabuluculuk Mediation Yoluyla Çözülecek Uyuşmazlık Sürecinin Yurtiçi ve Yurtdışı Bağlamında Karşılaştırılması
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Antalya/TÜRKİYE, 6 Kasım 2014, s. 135-145
ARICI YAPRAK,TAŞ ELÇİN FİLİZ
Elçin Filiz Taş Tam metin bildiri
İnşaat Sektöründe Kullanılan KİK AIA ve FIDIC Standart Sözleşme Dökümanlarının
1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezİ, ANKARA/TÜRKİYE, 29 Eylül 2010, s. 752-762
ÇAKMAK PINAR,TAŞ ELÇİN FİLİZ
Elçin Filiz Taş Tam metin bildiri
İnşaat Sektöründe Kullanılan KİK ve Standart Sözleşme Dokümanlarının Karşılaştırılması
2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İZMİR/TÜRKİYE, 13 Eylül 2012, s. 211-223
ÇAKMAK PINAR,TAŞ ELÇİN FİLİZ
Elçin Filiz Taş Tam metin bildiri
Türk Yapım Şantiyelerindeki İsraf Türlerinin ve Nedenlerinin Tespit Edilmesi ve Yalın İnşaat Uygulamalarıyla Çözüm Önerisi Geliştirilmesi
4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, ESKİŞEHİR/TÜRKİYE, 3 Kasım 2016, s. 72-85
TAŞ ELÇİN FİLİZ,TOKAT ALPER
Elçin Filiz Taş Tam metin bildiri
Yurtdışındaki Arabuluculuk Sistemlerinin Türkiye İnşaat Sektöründeki Kullanım Koşullarında Değerlendirilmesi
4. Proje Ve Yapım Yönetimi Kongresi, ESKİŞEHİR/TÜRKİYE, 3 Kasım 2016, s. 1022-134
ARICI YAPRAK,TAŞ ELÇİN FİLİZ
Elçin Filiz Taş Tam metin bildiri
Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmaları Stratejik Bir Bakış
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6 Kasım 2014
IRLAYICI ÇAKMAK PINAR,İLHAN BAHRİYE,ACAR EMRAH,KANOĞLU ALAATTİN,ŞENER SİNAN MERT,ÖZÇEVİK ÖZLEM,GELMEZ KORAY
Bahriye İlhan Jones Tam metin bildiri
Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmaları MİMADEK Platformu
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6 Kasım 2014
İLHAN BAHRİYE,IRLAYICI ÇAKMAK PINAR,ACAR EMRAH,KANOĞLU ALAATTİN,ŞENER SİNAN MERT,ÖZÇEVİK ÖZLEM,GELMEZ KORAY
Bahriye İlhan Jones Tam metin bildiri
BIM ve Yapım Projelerinde Sürdürülebilirlik Örnek Olay İncelemesi
2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 13 Eylül 2012
İLHAN BAHRİYE,YAMAN HAKAN
Bahriye İlhan Jones Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930