ARAMA SONUÇLARI

Toplam 8 adet sonuçtan 8 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

İzmit-Sapanca arasının genç tektonik ve paleosismolojik özellikleri
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002
MURAT ERSEN AKSOY
Hüsnü Serdar Akyüz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Van Gölü civarının (Doğu Anadolu) tektonik gelişiminin ve deformasyonunun paleomanyetik çalışmalar ile incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
SERCAN KAYIN
Turgay İşseven Tez Doktora Tamamlandı
Çağdaş ahşap yapılarda tektonik okuma ve poetik karakter analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
ENGİN TAYFUN BAKIŞ
Sinan Mert Şener Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kuzey Anadolu fayının Orta Anadolu bölümündeki güncel tektonik aktivitenin jeodezik yöntemler ve elastik yarı uzay modelleme ile belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
HAKAN YAVAŞOĞLU
Ergin Tarı Tez Doktora Tamamlandı
Kuzey Anadolu fayı (KAF) Bolu-Çankırı ve Amasya bölgelerindeki asismik tektonik yapının periyodik GPS ölçümleri ile belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
MEHMET NURULLAH ALKAN
Hasan Hakan Yavaşoğlu Tez Doktora Tamamlandı
Fenomenolojik yöntem ve tektonik dil aracılığı ile materyale duyarlı tasarım
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
COŞKUN ÇAĞLAR ARMAĞAN
Ayşe Şentürer Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ankara-Erzincan kenet kuşağı üzerinde yer alan geç kretase yaşlı lösitli bazaltlar ile lamprofirlerin petrolojik evrimi ve tektonik anlamı başlıklı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
FATMA GÜLMEZ
Şengül Can Genç Tez Doktora Tamamlandı
Nallıhan kamasının merkezi kısmının tektonik evrimi (Nallıhan-Çayırhan, Ankara)
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
MURAT ŞAHİN
Cenk Yaltırak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930