ARAMA SONUÇLARI

Toplam 41 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama









Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

ENDÜSTRİ 5.0 VE DİJİTAL KENTLEŞME SÜRECİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKALARININ ANALİZİ; TÜRKİYE, İSTANBUL İÇİN ÖNERMELER
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2024
DİLAY KILIÇ
Hatice Ayataç Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Bağlama çalıp söyleyen kadınların müzik performansının toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
SEVAL EROĞLU
Songül Karahasanoğlu Tez Doktora Tamamlandı
Toplumsal cinsiyet bağlamında 1970'lerden 2000'lere Türkiye çağdaş sanatında kadın sanatçılar
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
ESRA YILDIZ
Zeynep Kuban Tokgöz Tez Doktora Tamamlandı
Toplumsal Cinsiyet Teorisi Bağlamında Osmanlı Türk Musikisi İcra Mekanlarının Kadın İcracılar Üzerindeki Etkisi
The Journal of International Social Research, Vol. 3, No. 4, 2010, s. 181-190
ÇOLAKOĞLU GÖZDE
Gözde Çolakoğlu Sarı Özgün Makale
A Feminist Alternative to Austerity The Purple Economy as a Gender Egalitarian Strategy for Jobs Generation
IAFFE Annual Conference, Galway/İRLANDA, 24 Haziran 2016
İLKKARACAN AJAS İPEK
BAĞLAMA’NIN TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN TEMSİLİ
Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, No. 16, 2017, s. 130-151, ISSN: 2146-2453
KARAHASANOĞLU SONGÜL,EROĞLU SEVAL,ÇINAR SEVİLAY
Songül Karahasanoğlu Özgün Makale
Current Status of women in Geosciences: A case study from Turkey
32nd Int’l Geological Congress, Floransa/İTALYA, Vol. 226, No. 6, 9 Haziran 2004, s. 1030
OKAY NİLGÜN,GÜNEY EMİNE AYSUN,ÜNAL YURDANUR,ARSLAN FATMA
Status of Women Academics in Earth Sciences
Beyond the Glass Ceiling: Women Academics in Technology and Life Sciences Across Europe, UNICAFE Conference, İstanbul/TÜRKİYE, 11 Kasım 2008
OKAY NİLGÜN
Nilgün Okay Tam metin bildiri Toplumsal Cinsiyet
Jeolojide Kadın: Türkiye-Dünya karşılaştırması
59. Jeoloji Mühendisleri Odası Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 5 Nisan 2006, s. 70
OKAY NİLGÜN
Hak adalet iktisat toplumsal cinsiyet ve sınıf eşitsizlikleri perspektifinden bir değerlendirme
İKTİSAT, İSTANBUL/TÜRKİYE, Vol. 524, Haziran 2013, s. 66-70
İLKKARACAN AJAS İPEK
Türkiye’de Kamusal Alanda Kadın Figürü’nün Değişimi: Olaylar, Aktörler Mecralar
Arradamento Mimarlık, No. 324, Ekim 2018, s. 52-59, ISSN: 2536-4952
GÖRGÜL EMİNE
Güfte Mecmualarındaki Kadın İzleri: Bestekâr Dilhayat Kalfa Türkiye'de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri
İstanbul/TÜRKİYE, 2023, s. 984-1009, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
ERSOY ÇAK ŞEYMA
Sinematografik Tekniklerin Toplumsal Cinsiyet Normlarını Ev Mekânında Yeniden Üretimi
MSGSÜ II. Ulusal Lisansüstü Mekansal Çalışmalar Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 25 Eylül 2021, s. 67-68
BALABAN BÜŞRA, ŞENEL SIDIKA ASLIHAN
Sıdıka Aslıhan Şenel Özet Bildiri
Tanrıçalardan Tefçilere:Türkiye’de Kadınların Müziğinin Tarihine bir Bakış/From Goddess to Tefçi: Reflections on Historical Women’xxs Musical Practices in Turkey Türkiye’de Kadın ve Müzik/Women and Music in Turkey
İstanbul/TÜRKİYE, 2019, s. 1-22, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
ÖZGÜN TANIR EMİNE ŞİRİN
Emine Şirin Özgün Tanır Bilimsel KitapKitap Bölümü Toplumsal Cinsiyet
Uzlaştırma Politikaları Yokluğunda Türkiye Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine doğru İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları
İstanbul/TÜRKİYE, 2010, s. 21-58, Metis Yayınevi
İLKKARACAN AJAS İPEK
İpek İlkkaracan Ajas Araştırma ( Tez Hariç) KitabıKitap Bölümü
Bağlama'nın Toplumsal Cinsiyet Açısından Temsili
Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, No. 16, Eylül 2017, s. 130-151, ISSN: 2619-9688
EROĞLU SEVAL, KARAHASANOĞLU SONGÜL, ÇINAR SEVİLAY
Seval Eroğlu Özgün Makale
Yeni Dünya Düzeninde Afet Risk Azaltmasından Dirençliliğe
İPA İstanbul, No. 4, Ocak 2022, s. 18-21, ISSN: 2757-797X
OKAY NİLGÜN
Toplumsal Cinsiyet Kuramlarının Müzikoloji ve Etnomüzikoloji Araştırmalarındaki İzleri
The Journal of Academic Social Science Studies, No. 62, Aralık 2017, s. 213-227
ERSOY ÇAK ŞEYMA
Şeyma Ersoy Çak Özgün Makale
Toplumsal Cinsiyet Teorileri Bağlamında Türkiye deki Reklam Filmleri ve Müzik Videoları
Müzikte Temsil & Müziksel Temsil II, İstanbul/TÜRKİYE, 19 Ekim 2010, s. 397-403
ERSOY ÇAK ŞEYMA
Müzik Araştırmalarında Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarına Türkiye Bağlamında Genel Bir Bakış
Porte Akademik Journal of Music and Dance Studies, İstanbul/TÜRKİYE, Vol. 6, 2013, s. 30-45
YILDIZ ATAŞ BURCU
Burcu Yıldız Ataş Özgün Makale

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930