ARAMA SONUÇLARI

Toplam 54 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Yer Seçimi Kuramı ve Uygulamaları: Konut, Alış-veriş Merkezleri, Ofisler, Oteller, Sanayi, Depolar, Üniversiteler, Yurtlar, Hastaneler, Kültür Tesisleri, Yeşil Alanlar
2017, Seba Yayını
Yer Seçimi Uygulamaları Üzerine
2017, Seba Yayını
TURK Ş Ş
Hastanelerin Mekânsal Dağılımını Etkileyen Faktörler: İstanbul Örneği Yer Seçimi Kuramı ve Uygulamaları
İstanbul/TÜRKİYE, 2017, s. 178-208, YENİ ANADOLU YAYINCILIK
PAKÖZ MUHAMMED ZİYA,KILINÇ NUMAN
Numan Kılınç Bilimsel KitapKitap Bölümü
İstanbul’da Halk Kütüphanelerinin Mekansal Dağılımının Değerlendirilmesi
Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler Uluslararası Sempozyum, BURSA/TÜRKİYE, 6 Eylül 2017
AYATAÇ HATİCE
ARAZİ KULLANIMI ve YER SEÇİMİ MODELLERİ YER SEÇİMİ KURAMI VE UYGULAMALARI
İstanbul/TÜRKİYE, 2016, Seba Insaat
ARSLANLI KEREM YAVUZ,DÖKMECİ VEDİA
Kerem Yavuz Arslanlı Bilimsel KitapKitap Bölümü
Konut Yer Seçimi Yer Seçimi Kuramı ve Uygulamaları
2017, s. 24-34, Yeni Anadolu Yayıncılık
ALKAY ELİF
Elif Alkay Bilimsel KitapKitap Bölümü
İmalat Sanayiinde Firmaların Yeniden Yer Seçimini Belirleyen Unsurlar: İstanbul Örneği Yer Seçimi Kuramı ve Uygulamaları
İstanbul/TÜRKİYE, 2017, s. 144-155, Yeni Anadolu Yayıncılık
ALKAY ELİF
Elif Alkay Bilimsel KitapKitap Bölümü
Otellerin Yer Seçiminde Belirleyici Olan Unsurlar: Literatür Araştırması Yer Seçimi Kuramı ve Uygulamaları
İstanbul/TÜRKİYE, 2017, s. 121-131, Yeni Anadolu Yayıncılık
DEMİRER KUTLU,ALKAY ELİF
Elif Alkay Bilimsel KitapKitap Bölümü
Türkiye’de Kamu ve Özel Hastanelerin Yer Seçimini Etkileyen Faktörler YER SEÇİMİ KURAMI VE UYGULAMALARI
İstanbul/TÜRKİYE, 2016, Seba Insaat
ARSLANLI KEREM YAVUZ,DÖKMECİ VEDİA
Kerem Yavuz Arslanlı Bilimsel KitapKitap Bölümü
Yabancı Sermayeli Üretici Hizmet Firmalarının Yer Seçiminin Modellenmesi Yer Seçimi ve uygulamaları
İstanbul/TÜRKİYE, 2017, s. 6883, Seba, YEM
TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Şevkiye Şence Türk Bilimsel KitapKitap Bölümü
Giriş Yer Seçimi Kuramı ve Uygulamaları
İstanbul/TÜRKİYE, 2017, s. 1-7, Seba, YEM
TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Şevkiye Şence Türk Bilimsel KitapKitap Bölümü
Üretici Hizmetlerin Kent Merkezi- Alt Merkez Yer Seçimine Etki Eden Faktörler: İstanbul Örneği Yer Seçimi Kuramı ve Uygulamaları
istanbul/TÜRKİYE, 2017, s. 84-103, Seba, YEM
KARAMUSTAFAOĞLU MAKSUT,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Şevkiye Şence Türk Bilimsel KitapKitap Bölümü
İstanbul’da Halk Kütüphanelerinin Yerseçimi ve Yeni Kütüphane Önerileri Yer Seçimi Kuramı ve Uygulamaları
İstanbul/TÜRKİYE, 2017, SEBA
AYATAÇ HATİCE,DÖKMECİ VEDİA
Hatice Ayataç Bilimsel KitapKitap Bölümü
Van İlinin Afetselliği ve Afet Konutlarında Yer Seçimi Uygulamaları
Dogal Afetler ve Cevre Dergisi, Temmuz 2022, ISSN: 2528-9640
GİYİK CAFER, OYGUÇ REŞAT ATALAY, ANIKTAR SERHAT
Reşat Atalay Oyguç Özgün Makale
Yer Seçimi Uygulamaları Üzerine Yer Seçimi Kuramı ve Uygulamaları
istanbul/TÜRKİYE, 2017, s. 282-2, Seba, YEM
TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Şevkiye Şence Türk Bilimsel KitapKitap Bölümü
Türkiye’xxde Yüksek Öğretime Katılımın İl Düzeyindeki Belirleyicileri Yer Seçimi Kuramı ve Uygulamaları
İstanbul/TÜRKİYE, 2017, s. 247-262, Seba, YEM
TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE,DÖKMECİ VEDİA
Şevkiye Şence Türk Bilimsel KitapKitap Bölümü
Hastanelerin Mekânsal Dağılımını Etkileyen Faktörler: İstanbul Örneği Yer Seçimi Kuramı ve Uygulamaları
İstanbul/TÜRKİYE, 2017, s. 178-208, YENİ ANADOLU YAYINCILIK
PAKÖZ MUHAMMED ZİYA,KILINÇ NUMAN
Muhammed Ziya Paköz Bilimsel KitapKitap Bölümü
Kalkınma Ajansları Mekânsal Yer Seçimi İçin Bir Model Önerisi Sürükleyici İller ve Etki Alanları
Planlamada Sayısal Modeller Sempozyumu, 24 Kasım 2010
PAKÖZ MUHAMMED ZİYA, YÜZER MEHMET ALİ
Muhammed Ziya Paköz Tam metin bildiri
Yeni gemi inşaa tersane yer seçimi kriterlerinin belirlenmesi
Gemi ve Deniz Teknolojisi, 2008, ISSN: 1300-197
SARAÇOĞLU BO,HELVACIOĞLU İSMAİL HAKKI,ÜNSAN YALÇIN,İNSEL MUSTAFA,BARLAS BARIŞ
Barış Barlas Özgün Makale
İstanbul Metropoliten Alanında Depo Yerseçimini Etkileyen Faktörler Yer Seçimi Kuramı ve Uygulamaları
İstanbul/TÜRKİYE, 2017, s. 155-167, Seba, YEM
DURMUŞ ALİ,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Şevkiye Şence Türk Bilimsel KitapKitap Bölümü

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930