ARAMA SONUÇLARI

Toplam 24 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Kömür esaslı aktif karbon üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001
GONCA ILGAR
Reha Yavuz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tunçbilek linyitinden kimyasal aktivasyon yöntemi ile aktif karbon üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002
İLKÜN ORBAK
Reha Yavuz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Aktif karbon ile çevre kirletici bazı unsurların giderilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
İLKÜN ORBAK
Reha Yavuz Tez Doktora Tamamlandı
H3PO4 aktivasyonu ile zeytin çekirdeğinden aktif karbon üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
HANİFE AKYILDIZ
Reha Yavuz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yüzey sularından aktif karbon ve ultrafiltrasyon teknolojileri ile içilebilir su eldesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
BÜŞRA KARAMAN
Melek Tüter Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Nanofiltrasyon ve granül aktif karbon ileri su arıtma yöntemlerinin karşılaştırmalı maliyet analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
İLKAY UTKU
İsmail Koyuncu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Mikrodalga destekli impregnasyon yöntemi ile atık biyokütleden sentezlenen aktif karbon kullanılarak boyar madde ve uçucu organik bileşik adsorpsiyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, Harran Üniversitesi, 2022
HAKAN YILDIZ
Ömer Şahin Tez Doktora Tamamlandı
İç ortam havasından eş zamanlı partikül madde ve toluen giderimi için nanolif ve aktif karbon içeren filtre sisteminin geliştirilmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
MELİKE ERDEM YAVAŞ
Derya Yüksel İmer Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Aktif karbon esaslı biyokompozitlerin farmasötik mikrokirletici olan naproksen gideriminde kullanılması
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yalova Üniversitesi, 2021
NAZLI ÖZCAN ÇÖKEN
Didem Saloğlu Dertli Tez Doktora Tamamlandı
Sumaktan Metal Oksitlerin Biyosentezi ve Sumaktan Aktif Karbon Sentezlenmesi: Karakterizasyonu, Fotokatalitik, Antioksidan, Antimikrobiyal ve Süper Kapasitör Özelliklerinin Belirlenmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Batman Üniversitesi, 2021
HAMDİYE MALTAŞ
Ömer Şahin Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Biyolojik olarak arıtılmış tekstil endüstrisi atıksularının ozonlama ve granüller aktif karbon adsorpsiyonu ile ileri arıtılabilirliğinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
ÖZDEN ŞEREMET
İdil Arslan Alaton Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Aktif karbon üretim sürecinin termogravimetrik analiz ile incelenmesi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
BURCU ÖZDEMİR
Nilgün Yavuz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Fındık kabuğundan fiziksel ve kimyasal aktivasyonla aktif karbon üretimi ve karakterizasyonu
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
YİĞİT ÖRKÜN
Nilgün Yavuz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Karbon gideren aktif çamur sistemlerinin tasarıma yönelik modellenmesi Tekstil endüstrisi örneği
İTÜ 7. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 20 Eylül 2000
İNSEL HAYRETTİN GÜÇLÜ,ORHON DERİN,DEMİRAY DEVRİM,DOĞRUEL SERDAR,OKUTMAN TAŞ DİDEM,KARAHAN ÖZGÜN ÖZLEM,DULKADİROĞLU HAKAN,SÖZEN SEVAL,BABUNA FATMA FATOŞ,KABDAŞLI NURAY IŞIK
Serdar Doğruel Tam metin bildiri
Tarımsal Atık Olan Pamuk Sapı, Fıstık Kabuğu ve Susam Kabuğundan Aktif Karbon ve Moleküler Karbon Elek Üretimi
Harran 1. Uluslarası AR-GE Proje Pazarı, ŞANLIURFA/TÜRKİYE, 12 Mayıs 2017, s. 178-180
DİLEKOĞLU MEHMET FATİH,ŞAHİN ÖMER,SAKA CAFER
Ömer Şahin Özet Bildiri
Aktif Karbon ile Modifiye Edilmiş Kitosan-Polivinil Alkol Biyokompoziti Üzerine Naproksen Adsorpsiyonunun Optimizasyonu için Box-Behnken Deneysel Tasarımı
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Vol. 35, Şubat 2022, s. 1-8, ISSN: 2148-2683
ÖZCAN NAZLI, SALOĞLU DERTLİ DİDEM
Didem Saloğlu Dertli Özgün Makale
Biowaste valorization into valuable nanomaterials: Synthesis of green carbon nanodots and anode material for lithium-ion batteries from watermelon seeds
Elsevier BV, Vol. 169, Ocak 2024, ISSN: 0025-5408
ASHRAF HUMZA, KARAHAN BİLLUR DENİZ
Hibrit Biyofilm Aktif Çamur Sistemleri ile Kentsel Atıksulardan Organik Karbon, Azot ve Fosfor Giderimi: Yenilikçi Hibrit Biyofilm Reaktör Sistemi
Çevre İklim ve Sürdürülebilirlik, Vol. 24, No. 1, Haziran 2023, s. 47-54, ISSN: 2822-4639
İNSEL HAYRETTİN GÜÇLÜ, GÜVEN DİĞDEM, SOYLU DİLŞAD, ÖZYILDIZ GÖKŞİN, ZENGİN BALCI GÜLSÜM EMEL, ÇOKGÖR EMİNE
Gökşin Özyıldız Derleme Makale
Nonsteroid anti-inflamatuar ilaç olan naproksenin aktif karbon ve aerojel içeren kitosan biyokompozitler ile adsorpsiyonu: Box behnkentasarım optimizasyonu
2. ULUSLARARASI 1 MAYIS SOSYAL POLİTİKALAR VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 1 Mayıs 2021, s. 136-144
ÖZCAN NAZLI, SAYGI BERRİN, SALOĞLU DERTLİ DİDEM
Didem Saloğlu Dertli Tam metin bildiri
ALGİNAT-AKTİF KARBON BİYOKOMPOZİTLERİ KULLANILARAK ATIKSULARDAN TETRASİKLİN MİKROKİRLETİCİSİNİN GİDERİMİ
13. Ulusal 1. Uluslararsı Çevre Mühendisliği Kongresi, 10 Ekim 2019
KORKUT FULYA,SALOĞLU DERTLİ DİDEM
Didem Saloğlu Dertli Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930