ARAMA SONUÇLARI

Toplam 51 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Müzik Zevkinin Gelişmesinde Müzik Öğretmenlerinin Rolü ve Önemi
I. İstanbul Müzik Öğretmenleri Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 5 Eylül 2005
KARAMAHMUTOĞLU GÜLAY
Gülay Karamahmutoğlu Tam metin bildiri
Türkiye de Görme Engellilerin Müzik Eğitimine Genel Bir Bakış
5. İstanbul Müzik Öğretmenleri Sempozyumu, 15 Eylül 2009
KARAMAHMUTOĞLU GÜLAY
Gülay Karamahmutoğlu Tam metin bildiri
Müzik Araştırmalarında Akademik ve Bilimsel Etik Sorunu
5. İstanbul Müzik Öğretmenleri Sempozyumu, 15 Eylül 2009
KARAMAHMUTOĞLU GÜLAY
Gülay Karamahmutoğlu Tam metin bildiri
Müzik Paleografyası ve Müzikoloji Özet Bildiri
III. Uluslararası Müzikoloji Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 26 Ekim 2001
KARAMAHMUTOĞLU GÜLAY
Gülay Karamahmutoğlu Tam metin bildiri
The Great Ottoman Civilization
2000, s. 609-620, Yeni Türkiye
KARAMAHMUTOĞLU GÜLAY
Gülay Karamahmutoğlu Bilimsel KitapKitap Bölümü
Müzikte Tarihsel Bilinç Olgusu
Müzik Sempozyumu, Kayseri/TÜRKİYE, 14 Nisan 2005, s. 55-63
KARAMAHMUTOĞLU GÜLAY
Bilimsel Müzik Yayınlarında Etik ve Yöntem Sorunu
6. İstanbul Müzik Öğretmenleri Sempozyumu, 9 Aralık 2010
KARAMAHMUTOĞLU GÜLAY
Gülay Karamahmutoğlu Tam metin bildiri
Hamparsum Notası
Uluslararası Osmanlı Dönemi Türk Müziği Sempozyumu, 5 Nisan 2006
KARAMAHMUTOĞLU GÜLAY
Osmanlı
Ankara/TÜRKİYE, 1999, s. 628-638, Yeni Türkiye
KARAMAHMUTOĞLU GÜLAY
Gülay Karamahmutoğlu Bilimsel KitapKitap Bölümü
Türkler
2002, s. 905-918, Yeni Türkiye
KARAMAHMUTOĞLU GÜLAY
Gülay Karamahmutoğlu Bilimsel KitapKitap Bölümü
Türkiye'de Müzikaller ve Müzikal Oyunculuğu Üzerine Bir İnceleme
2015
ALTUN BURCU ÇANKAYA
Gülay Karamahmutoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Two Different Musical Notations of Traditional Turkish Music in the First Half of 19th Century s Ottoman Empire Notation of Abdulbaki Nasir Dede and Hamparsum Limonciyan Abstract
International Music Congress, International Hawaii Congress, 17 Ocak 2007
KARAMAHMUTOĞLU GÜLAY
The Musical Notation of Hamparsum Limonciyan as Introduced to Turkish Music ib the First Quarter of the Nineteenth Century Abstract
10th Anniversary Mediterranean Studies Congress, 30 Mayıs 2007
KARAMAHMUTOĞLU GÜLAY
Müzikbilim Müzikoloji Eğitiminde Bilimsellik Anlayışının Sözelden Uygulama Düzeyine Aktarılması Bilimsel Yöntem ve Araştırma Kavramları Üzerine Tespitler
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli/TÜRKİYE, Vol. 2, 28 Eylül 2005, s. 608-612
KARAMAHMUTOĞLU GÜLAY
Gülay Karamahmutoğlu Tam metin bildiri
Eğitim Felsefesi ve Müzik Eğitimi
II. İstanbul Müzik Öğretmenleri Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 5 Eylül 2006
KARAMAHMUTOĞLU GÜLAY
Türk Müziği ve Tarihi Müzik Paleografyası Kapsamında Hamparsum Nota Defterleri ve Notasına Genel Bakış
IV. İstanbul Müzik Öğretmenleri Sempozyumu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 9 Eylül 2008
KARAMAHMUTOĞLU GÜLAY
Gülay Karamahmutoğlu Tam metin bildiri
Müzik ve Şiddet Etkileşimi Bağlamında Marilyn Manson ÖrneklemiNOT Bu bildiri daha sonra Uluslararası Journal Of Musicartology dergisinde online olarak yayınlanmıştır
III. Geçmişten Geleceğe Müzik ve Şiddet Etkileşimi Sempozyumu, 11 Mart 2010
KARAMAHMUTOĞLU GÜLAY
Gülay Karamahmutoğlu Tam metin bildiri
Müzik ve Bilim Dergisi 6 Yıl Seçki Sayısı Journal Of Music and Science 6th year Selected Articles
2009, s. 73-90, Bahariye Sanat Galerisi Yayınları
KARAMAHMUTOĞLU GÜLAY
Gülay Karamahmutoğlu Bilimsel KitapKitap Bölümü
Khaz Nota lama Sistemi ve Osmanlı Dönemi Klasik Türk Makam Müziği ndeki Yansıması Hamparsum Nota lama Sistemi nin Yapısal Kökenleri Üzerine Bir İncelemeNOT Bu bildiri makale haline getirilerek uluslararası Journal Of Musicartology Dergisi nde yayınlanmıştır
Uluslararası "Kültür, Sanat, İletişim" Sempozyumu / Internatioanal "Cultur, Art and Communication" Symposium, 4 Nisan 2013
KARAMAHMUTOĞLU GÜLAY
Gülay Karamahmutoğlu Tam metin bildiri
Günümüz Türkiye sinde Müzik Anlayışı ve Bir Paradoks Sanatın Yaşamsal Bir Zorunluluğu Olarak Sosyalleşirken Estetik Değer ve Etkilerinden Ödün Vermesi
Türkiye Estetik Kongresi: Türkiye’de Estetik, 22 Kasım 2006, s. 93-93
KARAMAHMUTOĞLU GÜLAY
Gülay Karamahmutoğlu Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930