ARAMA SONUÇLARI

Toplam 13 adet sonuçtan 13 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Çok Katlı Binalarda Gri Suyun Yerinde Arıtılması ile Yeniden Kullanılmasının Fizibilitesi: İstanbul’da Bir Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Vol. 23, No. 67, Ocak 2021, s. 81-91, ISSN: 1302-9304
KÖSE MUTLU BÖRTE
Grey water as a dependable alternative source of water and domstic wastewater management through stream segregation Yenilenebilir ve güvenilebilir bir alternatif su kaynağı olarak gri su ve evsel atıksuların akımlara ayrılarak yönetimi
3. International Water Congress – Sustainable Water Management/ 3. Izmir Uluslararası Su Kongresi Sürdürüebilir Su Yönetimi, Izmir, Turkey -, 8 Ekim 2015
BAYKAL AYŞE BİLSEN
Ayşe Bilsen Baykal Davetli konuşmacı
Yağmur Suyu ve Gri Su Dönüşüm Kazancının İstanbul da İki Farklı Toplu Konut Yerleşmesi Üzerinde Hesaplanması
3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, BURSA/TÜRKİYE, Vol. 1, 22 Mart 2013, s. 662-671
SAMUK TUFAN BORA,MANİOĞLU GÜLTEN
Gülten Manioğlu Tam metin bildiri
Su Gereksinim Miktarlarının Yağmur Suyu ve Geri Dönüştürülmüş Gri Suya Bağlı Olarak Bir Toplu Konut Örneğinde Değerlendirilmesi
3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, BURSA/TÜRKİYE, Vol. 1, 22 Mart 2013, s. 584-593
ŞAHİN NAZLI İPEK,MANİOĞLU GÜLTEN
Gülten Manioğlu Tam metin bildiri
Gri Tahmin Yöntemi İle İstanbul Su Tüketiminin Modellenmesi
Journal of Polytechnic, Ekim 2018, ISSN: 1302-0900
BAŞAKIN EYYUP ENSAR,ÖZGER MEHMET,ÜNAL NECATİ ERDEM
Mehmet Özger Özgün Makale
GRİ SU İLE İLGİLİ STANDART UYGULAMALARI, YASAL/İDARİ DÜZENLEME ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
SİMAY CAVKAŞ AKSOY
Ayşe Bilsen Baykal Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gri Su Yönetimi Ve Kentsel Ağırlıklı Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
NURAY ORUÇTUT
Ayşe Bilsen Baykal Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İstanbul’da sürdürülebilir yağmursuyu ve gri su yönetimininmodellenerek yeşil altyapı açısından değerlendirilmesi
MUHAMMET EMİN KURTOĞLU
Senem Bilir Mahçiçek Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gri Tahmin Yöntemi İle İstanbul Su Tüketiminin Modellenmesi
Journal of Polytechnic, Vol. 22, No. 3, Eylül 2019, s. 755-761, ISSN: 2147-9429
BAŞAKIN EYYUP ENSAR,ÖZGER MEHMET,ÜNAL NECATİ ERDEM
Eyyup Ensar Başakın Özgün Makale
Gri Suyun Alternatif Bir Su Kaynağı Olarak Kullanımına Genel Bakış
11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Bursa, 15 Ekim 2015
ESRA GİRESUNLU,BAYKAL AYŞE BİLSEN
Ayşe Bilsen Baykal Özet Bildiri
Gri Tahmin Yöntemi İle İstanbul Su Tüketiminin Modellenmesi
Journal of Polytechnic, Vol. 22, No. 3, Eylül 2019, s. 755-761, ISSN: 2147-9429
BAŞAKIN EYYUP ENSAR,ÖZGER MEHMET,ÜNAL NECATİ ERDEM
Mehmet Özger Özgün Makale
Gri Tahmin Yöntemi İle İstanbul Su Tüketiminin Modellenmesi
Journal of Polytechnic, Vol. 22, No. 3, Eylül 2019, s. 755-761, ISSN: 2147-9429
BAŞAKIN EYYUP ENSAR,ÖZGER MEHMET,ÜNAL NECATİ ERDEM
Necati Erdem Ünal Özgün Makale
An Analysis on Green Areas and the Potential of Irrigation Using Rainwater and Grey Water: A Case Study from the Megacity Istanbul CONTEMPORARY ISSUES IN ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING ARCHITECTURAL AND URBAN FORMS
2021, s. 5-20, DAKAM
BAYKAL AYŞE BİLSEN, GÜRSOY ÖZGE, AKSOY YILDIZ, SAMSUNLU AHMET
Ayşe Bilsen Baykal Bilimsel KitapKitap Bölümü Gri su yağmur suyu

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930